Stopień doktora

  • W dniu 11.04.2022 r. mgr inż. Bartłomiej Kiczek złożył wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie mu promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 25.04.2022 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Kiczka prof. dr. hab. Marka Rogatko z Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS.

 

  • W dniu 18.06.2021 r. mgr Jie Yang złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie jej promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 21.06.2021 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr Jie Yang prof. dr. hab. Jerzego Dudka, IPHC, Strasbourg.

 

  • W dniu 9.06.2021 r. mgr inż. Lucyna Żurawek-Wyczesany złożyła wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie jej promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 21.06.2021 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Lucyny Żurawek-Wyczesany dr. hab. Ryszarda Zdyba, prof. UMCS z Katedr Fizyki Powierzchni i Nanostruktur Instytutu Fizyki UMCS.

 

  • W dniu 12.03.2021 r. mgr inż. Bartłomiej Baran złożył wniosek do Rady Naukowej Instytutu Fizyki o wyznaczenie jego promotora rozprawy doktorskiej, co skutkuje wszczęciem postępowania doktorskiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie fizyka. Rada Naukowa Instytutu Fizyki na posiedzeniu w dniu 15.03.2021 r. wyznaczyła na promotora rozprawy doktorskiej mgr inż. Bartłomieja Barana prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego z Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS.