Konwersatoria

Data Prelegent Tytuł
12.01.2023 Dr inż. Anna Mandziak „Soft X-ray Spectromicroscopy”
15.12.2022 Profesor Luis Robledo „Microscopic description of fission: where do we stand?”
24.11.2022 Dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG „Fascinating properties of plasmonic nanostructures: from 2D to 3D systems”
10.11.2022 Prof. dr hab. Andrzej Góźdź „Physics Nobel Prize 2022”
13.10.2022 Prof. dr hab. Piotr Magierski „Exotic Structures in Superfluids”
06.10.2022 Prof. dr hab. Tomasz Story „Topological semiconductors”
02.06.2022 Mgr inż. Karolina Marciszuk „Negative Ion Formation by Thermal Surface Ionization”
19.05.2022 Dr Łukasz Nakonieczny „Top-down approach to the curved spacetime Effective Field Theory (cEFT) – theory and examples”
07.04.2022 Mgr inż. Bartłomiej Kiczek „Revisiting physical systems for dark matter traces”
17.03.2022 Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski, prof. PP „Mikroskopia emisji wymuszonej – krok w stronę rutynowego obrazowania układów niefluorescencyjnych”
05.11.2021 Prof. Szymon Malinowski „Kryzys klimatyczny i planetarny – uwarunkowania fizyczne”
17.06.2021 Mgr Jie Yang „Systematic Study of Nuclear Symmetries, Related Shapes, Their Competition and Generated Isomers”
27.05.2021 Mgr inż. Lucyna Żurawek „Struktura krystalograficzna i elektronowa antymonenu na powierzchni W(110)”
29.04.2021 Dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS „What can we learn from Spin Polarized Low Energy Electron Microscopy”
11.03.2021 Mgr inż. Bartłomiej Baran „Quench dynamics of superconducting nanostructures”
28.01.2021 Dr Tomasz Trombik „Szczepionki przeciw SARS-CoV2 – co kryje się za mRNA?”
21.01.2021 Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski „Extraordinary electronic transport in topological semimetals”
19.11.2020 Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS „Two-dimensional world of silicene”
08.10.2020 Dr Lars Rebohle „Thermal treatment of materials on short time scales”
23.01.2020 Prof. Dr. Stefaan Poedts „The heliospheric evolution of coronal mass ejections and their impact on Earth”
12.12.2019 Prof. Teemu Ojanen „Magnetically covered NbSe2 as an experimental platform of chiral superconductivity”
21.11.2019 Dr Nicholas Sedlmayr „Dynamical Phase Transitions in Topological Insulators”
17.10.2019 Prof. dr hab. Marek Rogatko „Wszystko co chciałbyś wiedzieć o Wszechświecie a nie boisz się zapytać…” Nobel 2019
30.05.2019 Dr Monika Gosecka  „Boronic ester and homodimer of glycoluril clips as cross-linking agents in the polymer materials”
09.05.2019 Dr hab. n. med. Ewa Ł. Stępień, prof. UJ „Extracellular vesicles as biomarkers of diseases – Where physics meets biochemistry and medicine”
16.04.2019 Prof. dr hab. Marek Rogatko „Ciemność widzę, ciemność - pierwsze zdjęcie czarnej dziury”
11.04.2019 Mgr Dariusz Tryniecki „Czarne dziury w teoriach z wyższymi członami krzywiznowymi”
04.04.2019 Mgr inż. Dariusz Wójcik „Two-fluid model of the solar atmosphere”
28.03.2019 Mgr inż. Marcin Kurzyna „Electrical properties of normal and topological atomic chains”
21.03.2019 Mgr inż. Marek Dachniewicz „Low-dimensional Sb nanostructures”
14.03.2019 Mgr Katarzyna Durak „Hyperfine interactions in surface modified magnetite nanoparticles”
07.03.2019 Mgr inż. Konrad Wysogląd „Implementation of a positron probe to study biological tissues”
17.01.2019 Mgr Aksel Kobiałka „Emergence and non-locality of Majorana bound states in nanoscopic systems”
10.01.2019 Mgr Szczepan Głodzik „The effect of spin-orbit interaction on bound states in superconductors”
18.10.2018 Dr Dariusz Chocyk „Naprężenia w metalicznych układach cienkowarstwowych”
11.10.2018 Dr Wolfgang Skorupa „ Advanced doping issues using nonequilibrium processing”
17.05.2018 Prof. dr hab. Józef Spałek „Parowanie trypletowe w układach skorelowanych elektronów na przykładzie UGe2 oraz w skręconych dwuwarstwach grafenowych”
10.05.2018 Dr Wojciech Grudziński „Synergistyczny efekt zastosowania spektroskopii fluorescencyjnej i ramanowskiej polienów w badaniach oraz obrazowaniu struktur biologicznych”
26.04.2018 Dr hab. Elżbieta Jartych, prof. PL „Efekt Mössbauera i efekt sprzężenia magnetoelektrycznego w multiferroikach zawierających żelazo”
19.04.2018 Dr Zbigniew Surowiec „Spektroskopia mössbauerowska w badaniach właściwości magnetycznych nanocząstek zawierających żelazo”
01.03.2018 Prof. dr hab. Paweł Moskal „Jagiellonian Positron Emission Tomography: A novel technology for multi-photon medical imaging”
16.11.2017 Dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB „Ultraszybkie optyczne przełączenie magnetyzacji”
09.11.2017 Dr Tomasz Pieńkos „Nowe gazowe źródło jonów dodatnich i ujemnych do zastosowań w spektrometrii IRMS”
19.10.2017 Dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ „Nowe pierwiastki superciężkie”
01.06.2017 Mgr Amelia Kosior „Badanie własności parzysto-parzystych superciężkich jąder atomowych z zastosowaniem modelu średniego pola z jądrowym funkcjonałem gęstości Skyrme’a”
18.05.2017 Prof. dr hab. Roman Puźniak „Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza”
11.05.2017 Dr Maciej Dąbrowski „Mikroskopia fotoelektronowa wzbudzeń plazmonicznych w skali femto/nano”
06.04.2017 Dr Artur Dobrowolski „Modele ruchów kolektywnych nisko wzbudzonych jąder atomowych przy złamaniu symetrii odbiciowych”
16.03.2017 Mgr Błażej Kuźma „Symulacje numeryczne spikul w atmosferze Słońca.”
09.03.2017 Dr Bożena Zgardzińska „Pozyt jako unikalny próbnik subnanometrycznych struktur w ośrodkach organicznych”
08.12.2016 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ruebenbauer „Elektryczne oddziaływanie kwadrupolowe w sześciennym wewnętrznie centrowanym żelazie alfa”
24.11.2016 Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki „Wi(e)dzieć więcej: Obrazowanie molekularne w badaniach procesu fotosyntezy”
03.11.2016 Prof. dr hab. Krzysztof Królas „Źródło promieniowania synchrotronowego SOLARIS”
29.09.2016 Dr hab. Dariusz Malczewski, prof. „Charakterystyka stanu metamiktycznego przy użyciu wybranych metod spektroskopowych”
15.09.2016 Prof. dr hab. Igor Kosacki „NANOMATERIAŁY DLA ENERGII”
16.06.2016 Mgr Barbara Szukiewicz „Termoelektryczne właściwości transportowe nano-struktur na bazie kropek kwantowych”
09.06.2016 Prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner „Pierścienie na mapie promieniowania tła”
02.06.2016 Mgr Przemysław Kopyciński „Badania optyczne nanokrystalitów InAs uformowanych w SiO2/Si przy użyciu implantacji jonowej oraz wygrzewania milisekundowym błyskiem światła”
19.05.2016 Prof. dr hab. Michael Waligórski „Fizyka Medyczna w Polsce – blaski i cienie”
12.05.2016 Prof. dr hab. Jacek Kossut „Półprzewodnikowe druty kwantowe ZnTe i heterostruktury z nich zrobione”
21.04.2016 Mgr Renata Welc „Wpływ ksantofili na organizację molekularną oraz właściwości fotofizyczne kompleksu barwnikowo-białkowego LHCII”
28.01.2016 Dr Anna Smolira „Metoda MALDI TOF MS w badaniach ciężkich biomolekuł pochodzenia zwierzęcego”
10.12.2015 Prof. dr hab. Bogdan Cichocki „O Marianie Smoluchowskim na dwa lata przed setną rocznicą śmierci”
26.11.2015 Prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński „Nobel z Fizyki'2015: dlaczego neutrina są cząstkami "masywnymi"?”
19.11.2015 Prof. dr hab. Marek Cieplak „Białka przy powierzchniach”
07.05.2015 Mgr Adrian Pacek „Precyzyjna analiza izotopowa litu i potasu metodą termoemisyjnej spektrometrii mas (TIMS)”
30.04.2015 Prof. dr hab. Józef Spałek „Przejścia fazowe typu "confinement-deconfinement" i "lokalizacja-delokalizacja" w kontekście fizyki materii skondensowanej”
23.04.2015 Mgr Anna Zdeb „Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia”
16.04.2015 Dr Marcin Turek „Źródła jonów - modelowanie numeryczne i eksperyment”
15.01.2015 Prof. dr hab. Włodzimierz Zawadzki „Zitterbewegung (ruch drżący) elektronów w półprzewodnikach”
18.12.2014 Prof. dr hab. Tomasz Dietl „Zjawiska relatywistyczne w spintronice”
11.12.2014 Prof. dr hab. Marek Przybylski „Nanostruktury magnetyczne: skutki ograniczenia ruchu elektronów”
04.12.2014 Mgr Joanna Starzyk „Badanie samoorganizacji antybiotyku polienowego amfoterycyny B metodami spektroskopii molekularne”
27.11.2014 Prof. dr hab. Maciej Budzanowski „Zastosowanie termoluminescencji do pomiaru dawek od promieniowania jonizującego od nGy do MGy”
13.11.2014 Mgr Paweł Sadurski „Półklasyczne równania pola Einsteina w kosmologii i fizyce czarnych dziur”
30.10.2014 Mgr Agata Podsiadły-Paszkowska „Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad”
29.05.2014 Mgr Beata Gebus „Badania składu izotopowego azotanów (δ15N, δ18O), siarczanów (δ34S, δ18O) i fosforanów (δ18O) w zbiornikach wodnych – metody i zastosowania”
22.05.2014 Professor Zdzisław Musielak „DARK MATTER”
15.05.2014 Mgr Paweł Łukasik „Anizotropia przewodnictwa elektrycznego powierzchni Si(553) z atomowymi łańcuchami Pb”
08.05.2014 Mgr Michał Puzio „Badanie mechanizmów molekularnych związanych z gaszeniem wzbudzeń elektronowych w fotosyntetycznych kompleksach barwnikowo-białkowych”
24.04.2014 Mgr Agata Łopaciuk „Modele matematyczne systemów epigenetycznych z ujemnym i dodatnim sprzężeniem zwrotnym”
10.04.2014 Mgr Radosław Szlązak „Spektroskopowe badania oddziaływania nanostruktur metalicznych z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym”
03.04.2014 Mgr Joanna Bednarska „Spektroskopowe i strukturalne badania organizacji molekularnej kompleksu barwnikowo-białkowego LHCII w środowisku lipidowym”
27.03.2014 Dr Halina Krzyżanowska „Laser krzemowy – wyzwanie wciąż aktualne”
20.02.2014 Mgr Paweł Dyniec „Nanowstążki atomów Pb na powierzchni Si(553)”
23.01.2014 Prof. dr hab. inż. Teodor Gotszalk „Metrologia mikro- i nanostruktur z wykorzystaniem układów mikro- i nanosystemowych MEMS i NEMS”
21.11.2013 Mgr Marek Kopciuszyński „Efekty kwantowe w ultra cienkich warstwach złota na podłożu krzemowym”
06.06.2013 Dr hab. Elżbieta Jartych, prof. nadzw. PL „Oddziaływania nadsubtelne w multiferroicznych ceramikach na bazie żelazianu bizmutu”
23.05.2013 Mgr Łukasz Gluba „Modulacyjna spektroskopia fotoodbiciowa magnetycznych półprzewodników AIII-BV zawierających mangan”
16.05.2013 Mgr Maciej Tydda „Badania modyfikacji wolnych objętości w wybranych kryształach organicznych techniką PALS”
09.05.2013 Dr Tomasz Kwapiński „Transport elektronowy w układach jednowymiarowych”
25.04.2013 Mgr Marek Gorgol „Badanie procesów fizykochemicznych w materiałach porowatych techniką spektroskopii czasów życia pozytonów”
18.04.2013 Mgr Piotr Chmielewski „Symulacje numeryczne fal magnetohydrodynamiczno-grawitacyjnych w atmosferze Słońca”
11.04.2013 Mgr Jan Barański „Opis transportu Andreeva przez układy nanoskopowe”
04.04.2013 Mgr Aleksandra Pędrak „Geometryczne symetrie wewnętrzne”
21.03.2013 Mgr Piotr Konkol „Symulacje fal magnetoakustycznych w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze słońca”
14.03.2013 Prof. dr hab. Józef Spałek „Emergentność w prawach Przyrody i hierarchiczna struktura nauki”
07.03.2013 Mgr Magdalena Zapalska „Rola zjawisk nierównowagowych w nadprzewodnikach”
28.02.2013 Dr Sławomir Prucnal „Badania optoelektrycznych właściwości struktur na bazie krzemu otrzymywanych poprzez implantację jonową i poimplantacyjne wygrzewanie”
21.02.2013 Prof. dr hab. Tadeusz Domański „Dualny charakter elektronów w nadprzewodnikach z parami lokalnym”
24.01.2013 Dr Leszek Próchniak „Kolektywne stany kwadrupolowe w jądrach atomowych”
17.01.2013 Piotr Konkol „Symulacje fal magnetoakustycznych w grawitacyjnie uwarstwionej atmosferze słońca”
06.12.2012 Dr Marek Góźdź „Moment magnetyczny neutrina Majorany w modelach supersymetrycznych z łamaną parzystością R”
21.06.2012 Mgr Ewelina Szot „Masowo-spektrometryczne badania procesów jonizacji i fragmentacji wybranych alkoholi”
14.06.2012 Mgr Grzegorz Zawadzki „Własności strukturalne i elektronowe ultracienkiej warstwy Pb na podłożu Si(111)-(7×7)”
04.06.2012 Prof. Michael C. Tringides „QSE growth and super-diffusive liquid-like motion in Pb/Si(111) at low temperature”
01.06.2012 M.Sc. Mattia Coccolo „Control of escapes in chaotic scattering”
31.05.2012 Mgr Anna Książek „Krzemki niklu na powierzchni Si (111) modyfikowanej złotem”
17.05.2012 Mgr Anna Nakonieczna „Dynamiczny kolaps grawitacyjny”
10.05.2012 Mgr Michał Rawski „Wpływ implantacji jonowej do gorącej tarczy na uszkodzenia radiacyjne w węgliku krzemu”
08.05.2012 Mgr Przemysław Adamkiewicz „Organizacja molekularna karotenoidów w świetle badań spektroskopii elektronowej i oscylacyjnej”
26.04.2012 Mgr Agnieszka Szulerecka „Wewnętrzne symetrie punktowe w jądrowych modelach kolektywnych”
24.04.2012 Mgr Piotr Waśko „Organizacja molekularna antybiotyku polienowego amfoterycyny B w świetle badań spektroskopowych”
19.04.2012 Prof. dr hab. Henryk M. Przewłocki „Uzupełnienie teorii fotoemisji wewnętrznej i metoda określania głębokości ucieczki fotoelektronów z podłoża struktury MOS”
12.04.2012 Mgr Dariusz Tryniecki „Czarne dziury w teoriach z wyższymi członami krzywiznowymi”
29.03.2012 Dr Dariusz Satuła „Spektroskopia mössbauerowska układów magnetycznie nieuporządkowanych – polarymetria mössbauerowska oraz nowe metody analizy danych”
22.03.2012 Mgr Łukasz Nakonieczny „Pola fermionowe w czasoprzestrzeniach defektów topologicznych i czarnych dziur”
15.03.2012 Mgr Katarzyna Zwierzchowska „Kwantowa teoria pola w czasoprzestrzeniach kosmologicznych czarnych dziur”
12.01.2012 Dr Robert Bryl „Badania i zastosowania zjawiska fasetkowania kryształów metali przejściowych pod wpływem adsorpcji tlenu”
05.01.2012 Mgr Maciej Czarnacki „Badanie frakcjonowania izotopowego między fazą ciekłą i gazową wybranych związków nieorganicznych”
08.12.2011 Prof. dr hab. Nicholas Dmitruk „Plasmonic photovoltaics: relief induced transmittance, metal nanoparticles and nanowires on solar cell interface”
17.11.2011 Dr Aleksander Krupski „NANOSTRUKTURY Cu-FTALOCYJANINY I Fe NA POWIERZCHNI Al2 O3/Ni3Al(111)”
03.11.2011 Dr. László Palcsu „Noble gases in water: from dating to palaeoclimate”
06.10.2011 Dr Maksim Bielushkin „Probing hydrodynamics and thermal fluctuations on mesoscopic scales”
17.02.2011 Dr Marek Góźdź „Masy i momenty magnetyczne neutrina Majorany w modelach supersymetrycznych z łamaną parzystością R”
20.01.2011 Dr Radosław Zaleski „Tworzenie, migracja i anihilacja orto-pozytu w mezoporach”
16.12.2010 Prof. dr hab. Krystyna Jabłońska „Rentgenowski laser na swobodnych elektronach – nowe światło dla nauki”
02.12.2010 Dr Mirosław Kulik „Wpływ procesu implantacji na własności optyczne przypowierzchniowych warstw półprzewodników”
25.11.2010 Dr Włodzimierz Strupiński „Grafen – nadzieja dla elektroniki i wyzwanie dla nano-technologii”
09.11.2010 Dr Grigory Arzumanyan „Methods of non-linear microscopy in biology and medicine”
04.11.2010 Mgr Arkadiusz Matwijczuk „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej wybranych 1,3,4-tiadiazoli w układach modelowych”
21.10.2010 Mgr Monika Zubik „Badania transferu oraz wygaszania energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie barwnikowo - białkowym LHCII”
14.10.2010 Prof. Leon Ofman „Recent Advances in Understanding Coronal Heating and Solar Wind Acceleration”
07.10.2010 Prof. Zdzisław Musielak „Orbital Stability of Earth-like Planets in Extra-Solar Planetary Systems”
27.05.2010 Dr Andrzej Wiszniewski „Jonizacja powietrza oraz jej wpływ na organizmy żywe”
20.05.2010 Prof. dr hab. Józef Barnaś „Prąd spinowy i jego znaczenie w elektronice spinowej”
13.05.2010 Prof. dr hab. Jarosław Zaremba „Spowalnianie i „zatrzymywanie” impulsów świetlnych”
06.05.2010 Mgr Anna Baran „Badania izotopowe wybranych wód południowo-wschodniej Polski”
25.03.2010 Prof. Dobiesław Nazimek „Zespolenie technologii MTG (methanol to gasoline) z nowymi procesami wytwarzania metanolu jako sposób na pozyskiwanie paliw syntetycznych”
11.03.2010 Dr Andrzej Staszczak „Wielomodalne rozszczepienie oraz egzotyczne struktury ciężkich i superciężkich jąder atomowych”
04.03.2010 Mgr Paweł Nita „Nanostruktury In i Pb na powierzchniach Si(335) i Si(553)”
25.02.2010 Dr Witold Okulski „Wpływ modyfikatorów na właściwości fizyczne błon lipidowych – badania metodą Monte-Carlo”
28.01.2010 Mgr Agnieszka Stępniak „Nanostruktury In na powierzchni Si(111)-(5x2)-Au”
14.01.2010 Mgr Beata Tyburska „Retencja deuteru w próbkach wolframu zaimplantowanych jonami wolframu i węgla”
07.01.2010 Dr Rafał Luchowski „Spektroskopia fluorescencyjna pojedynczych molekuł”
17.12.2009 Mgr Mariusz Mazurek „Oddziaływania nadsubtelne w materiałach ceramicznych na bazie żelaziany bizmutu”
10.12.2009 Mgr Agnieszka Szypłowska „Pola materii w czasoprzestrzeniach unifikacyjnych czarnych dziur”
15.10.2009 Mgr Agnieszka Szypłowska „Pola materii w czasoprzestrzeniach unifikacyjnych czarnych dziur”
08.10.2009 Dr Krzysztof Głuch „Jonizacja i fragmentacja jonów - badania przy użyciu podwójnie ogniskującego spektrometru mas.”
25.06.2009 Dr Mariusz Krawiec „Monoatomowe łańcuchy na powierzchniach Si: eksperyment a teoria”
18.06.2009 Dr hab. Ewa Taranko „Od emisji fotopolowej do kropek kwantowych”
04.06.2009 Dr Andrzej Pelc „Dysocjacyjny wychwyt elektronu”
28.05.2009 Prof. dr hab. Mirosław Kozłowski „Ekosfera a stałe Natury”
21.05.2009 Mgr Jaromir Krzyszczak „Teoretyczny opis niejednorodności w nadprzewodnikach”
14.05.2009 Prof. dr hab. Jerzy Warczewski „Autonomia nauki i religii. Przedmiot fizyki i redukcjonizm fizyczny”
23.04.2009 Prof. Reinhard Kulessa „Związek rezonansów pigmejskich ze skórką neutronową”
09.04.2009 Dr hab. Sebastian Maćkowski „Spektroskopia optyczna pojedynczych kompleksów fotosyntetycznych”
18.12.2008 Dr hab. Paweł Olko „Radioterapia protonowa - projekt Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej”
11.12.2008 Dr Michał Warda „Spontaniczne rozszczepienie jąder atomowych w samozgodnych modelach HFB”
04.12.2008 Mgr Marta Arczewska „Spektroskopowe badania organizacji molekularnej antybiotyku polienowego amfoterycyny B w środowisku jonów K+ i Na+”
20.11.2008 Prof. dr hab. Marek Tłaczała „Nanostruktury półprzewodnikowe: technologia, właściwości, zastosowanie”
06.11.2008 Mgr Monika Szymańska-Chargot „Metody wytwarzania i detekcja nanostruktur srebra”
30.10.2008 Dr hab. Paweł Żukowski, prof. nadzw. PL „Właściwości dielektryczne półprzewodników i nanomateriałów przy przepływie prądu zmiennego”
16.10.2008 Prof. dr hab. Rafał Broda „Badanie struktury trudno dostępnych jąder atomowych”
09.10.2008 Prof. dr hab. Jan Żylicz „Skrajnie zimne neutrony i grawitacja”
19.04.2007 Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński „Ekologiczne aspekty energetyki jądrowej”
01.03.2007 Mgr Agnieszka Donabidowicz „Wpływ korelacji na zjawiska transportu w układach nanoskopowych”