Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

Tytuł projektu Kierownik projektu Konkurs Daty trwania projektu
Rola oddziaływań pairing w procesie spontanicznego rozszczepienia jąder atomowych

dr Anna Zdeb

POLONEZ BIS 1  
 

dr inż. Szczepan Głodzik

FNP Start  
NAWA Bekker Grant for a 4 month visit to Freie Universiatät Berlin to work with Prof. Piet Brouwer

dr hab. Nicholas Sedlmayr

Bekker NAWA 2021
Space Weather Awareness Training Network

prof. dr hab. Krzysztof Murawski,

prof. dr Stefaan Poedts

Horyzont 2020 2020-2024
Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery Słońca i powstawanie wiatru słonecznego prof. dr hab. Krzysztof Murawski OPUS 19 2021 - 2025
Synteza nadprzewodzącego silicenu dr Agnieszka Stępniak-Dybala MINIATURA 2021
Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonen dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS OPUS 19 2021 - 2024
Dynamika nagłego tłumienia materiałów topologicznych: dynamiczne przemiany fazowe i splątanie kwantowe dr Nicholas Sedlmayr OPUS 18 2020 - 2023
Mechanizmy molekularne aktywności biologicznej antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki OPUS 17 2020 - 2023
Badanie układów hybrydowych zawierających stany związane Majorany mgr inż. Aksel Wit Kobiałka PRELUDIUM 16 2019 - 2022
Fazy topologiczne w jednowymiarowych układach atomowych prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski OPUS 16 2019 - 2022
Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych prof. dr hab. Krzysztof Pomorski SHENG 1 2019 - 2022
Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe prof. dr hab. Tadeusz Domański OPUS 15 2019 - 2022
Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au dr hab. Mariusz Krawiec OPUS 15 2019 - 2022
Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyzłączach prof. dr hab. Tadeusz Domański OPUS 14 2018 - 2021
Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca prof. dr hab. Krzysztof Murawski OPUS 13 2018 - 2021Zakończone projekty:

Tytuł projektu Kierownik projektu Konkurs Daty trwania projektu
Poznanie mechanizmu fizycznego funkcjonującego na szlaku transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII, odpowiadającego za foto-izomeryzację neoksantyny dr Monika Zubik MINIATURA 2 2019 - 2020
Nowa metoda syntezy germanenu dr Marek Kopciuszyński MINIATURA 2 2019 - 2020
Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach mgr inż Szczepan Głodzik PRELUDIUM 14 2018 - 2020
Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie mgr inż. Dariusz Wójcik PRELUDIUM 14 2018 - 2020
Xanthophylls in the Retina of the Eye prof. dr hab. Wiesław Gruszecki TEAM 2017 - 2020
Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowych dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. OPUS 12 2017 - 2020
Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin prof. dr hab. Wiesław Gruszecki MAESTRO 2017 - 2020
Nowe podejście do teoretycznego wyznaczenia stabilności egzotycznych jąder atomowych z oszacowaniem niepewności modelowych prof. dr hab. Jerzy Dudek OPUS 11 2017 - 2020
Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. OPUS 11 2017 - 2020
Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B prof. dr hab. Wiesław Gruszecki OPUS 19 2016 - 2019
Radionuclide beta spectra metrology (MetroBeta) prof. dr hab. Jerzy Dudek EMPIR 2016 - 2019
Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia mgr Anna Zdeb ETIUDA 5 02.10.2017 - 01.10.2018
Czarne obiekty we wczesnym wszechświecie prof. dr hab. Marek Rogatko OPUS 8 25.09.2015 - 24.09.2018
Fale magnetohydrodynamiczne i dynamika plazmy w obszarach spokojnych Słońca i dziurach koronalnych prof. dr hab. Krzysztof Murawski OPUS 8 12.08.2015 - 11.08.2018
Silicen na metalicznych studniach kwantowych dr hab. Mariusz Krawiec OPUS 8 11.08.2015 - 10.08.2018
Fotosyntetyczne kompleksy antenowe: regulacja funkcji antenowej poprzez kontrolowaną samoorganizację dr Renata Welc PRELUDIUM 7 03.03.2015 - 02.03.2018
Ultracienkie warstwy Sb jako nowy materiał z własnościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski OPUS 7 25.02.2015 - 24.02.2018
Badanie rozkładu mas fragmentów rozszczepienia mgr Anna Zdeb PRELUDIUM ? 12.02.2015 - 11.02.2018
Nadprzewodnictwo i korelacje w nanourządzeniach i materiałach litych prof. dr hab. Tadeusz Domański   06.02.2015 - 05.02.2018
Sterowanie efektem Rashby na powierzchni krzemu dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. OPUS 6 15.07.2014 - 14.01.2018
Badanie struktury jąder atomowych w stanach ekstremalnych prof. dr hab. Krzysztof Pomorski OPUS 6 01.09.2014 - 31.12.2017
Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej dr Andrzej Ptok   01.10.2016 - 30.09.2017
Badanie anomalii izotopowych 17O/16O vs 18O/16O w naturalnych węglanach i siarczanach oraz 33S/32S vs34S/32S w siarczkach i siarczanach metodą spektrometrii mas prof. dr hab. Stanisław Hałas   15.07.2014 - 14.07.2017
Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad mgr Agata Podsiadły-Paszkowska   10.08.2015 - 09.02.2017
Badanie struktury i własności materiałów materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii pozytonowej dr Bożena Zgardzińska   13.03.2014 - 12.09.2016
RadioPhysics of the Sun: Network of Excellence (RADIOSUN) prof. dr hab. Krzysztof Murawski   01.06.2012 - 31.05.2016
Fabrication of Molecular Nanostructures on Prepatterned Silicon Surfaces dr Paweł Nita   01.03.2014 - 31.12.2015
Agregujące układy semi-lamellarne - model badań nad mechanizmem oddziaływań w błonach fotosyntetycznych dr Katarzyna Gieczewska   01.10.2013 - 30.09.2015
Molecular Spectroscopy for BioMedical Studies prof. dr hab. Wiesław Gruszecki   01.07.2011 - 30.06.2015
Transport kwantowy ładunku, ciepła i spinu w nanostrukturach z kropkami kwantowymi prof. dr hab. Karol Wysokiński   12.12.2011 - 11.12.2014
Czarne obiekty i pola materii w teoriach unifikacyjnych prof. dr hab. Marek Rogatko   09.12.2011 - 08.12.2014
Dynamiczny kolaps grawitacyjny mgr Anna Nakonieczna   01.10.2013 - 30.09.2014
Pole fermionowe w czasoprzestrzeniach defektów topologicznych i czarnych dziur mgr Łukasz Nakonieczny   01.10.2013 - 30.06.2014
Fabrication and Investigation of Nanosize Structures for Spintronics on the Base of Diluted Magnetic Semiconductors (Ga-Mn)As and Mn ion Implanted GaAs dr Oksana Yastrubchak   01.06.2011 - 31.05.2014
Rola platform plazmonicznych w zwiększeniu wydajności procesu bezpromienistego przekazu energii (FRET) dr hab. Rafał Luchowski   11.04.2011 - 10.04.2014
Dyfuzja atomów w jednowymiarowych kanałach dr hab. Mariusz Krawiec   12.12.2011 - 11.12.2013
Struktura i rozpady najcięższych jąder w modelach EDF prof. dr hab. Andrzej Baran   09.12.2011 - 08.12.2013
Rola korelacji, nieporządku i efektów włączeniowych w układach elektronowych prof. dr hab. Tadeusz Domański   06.04.2010 - 05.04.2013
Badanie rozpadów szybkorotujących i nagrzanych, złożonych jąder atomowych prof. dr hab. Krzysztof Pomorski   11.04.2011 - 10.01.2013

 

Granty UE
Zakończone projekty:

 1. "Molecular Spectroscopy for BioMedical Study", Program TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013
  VII 2011 - VI 2015, 3,2 mln zł
 2. „Studia zamawiane na UMCS - nowy kierunek fizyka techniczna"
  VIII 2011 – V 2015, 2,6 mln zł
 3. „Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego rynku pracy"
  II 2010 – I 2013, 6. mln zł
 4. „Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf”
  IX 2009 – VIII 2012, 12 mln zł
 5. „Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS”
  II 2009 – XII 2010, 2 mln zł