Pokazy z Fizyki

Corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS, Lubelskie towarzystwo Edukacyjno-Naukowe oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują "Pokazy z Fizyki" dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, głównie z regionu lubelskiego. Inicjatorem pokazów był profesor Wacław Staszewski. Ideą "Pokazów z Fizyki" jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących młodzież eksperymentów fizycznych.
Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Corocznie, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką odwiedza Instytut Fizyki ponad 20 tys. młodzieży.


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pokazach.
Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji udziela mgr Janusz Filiks

 

Poniżej prezentujemy tematykę pokazów:

Rok Pokazy nr... Tematy
2021 61 Akustyka; Ciśnienie (nie)atmosferyczne; Mechanika; Elektromagnetyzm
2019 60 Ruch obrotowy; Uff, jak gorąco...; Prąd elektryczny; Rezonanse
2018 59 Fizyka zabawek; Błękitna planeta; Fizyka latania; Światło i oko
2017 58 Elektrostatyka; Mechanika; Akustyka; Wiek jądra atomowego
2016 57 Elektromagnetyzm; Rezonanse; Fizyka ludzkiego ciała; Ciecze
2015 56 Prąd elektryczny; Promieniotwórczość; Fizyka latania; Światło i oko
2014 55 Poprzez zabawę do praw fizyki; Drgania i fale; A jednak się kręci; Temperatura i efekty cieplne
2013 54 Elektrostatyka; Niskie i wysokie ciśnienie; Akustyka; Mechanika
2012 53 Elektromagnetyzm; Fizyka cieczy; Fizyka ludzkiego ciała; Optyka codzienna
2011 52 Promieniowanie i promieniotwórczość; Prąd elektryczny; Fizyka latania; Rezonanse
2010 51 Zagrajmy w zimno - ciepło; Poprzez zabawę do praw fizyki; Dynamika ruchu obrotowego; Zjawiska optyczne - widzenie
2009 50 Akustyka; Elektrostatyka; Fizyka płynów; Drgania i fale
2008 49 Elektromagnetyzm; Promieniotwórczość; Źródła światła i optyka; Formy energii
2007 48 Mechanika; Prąd elektryczny; Termodynamika; Fizyka latania
2006 47 Rezonans; W niskich i wysokich temperaturach; Zjawiska optyczne; Poprzez zabawę do fizyki
2005 46 Ciecze i gazy; Elektrostatyka; Natura nie znosi próżni; Dynamika ruchu obrotowego
2004 45 Termodynamika; Elektromagnetyzm; Barwy światła; W świecie atomu
2003 44 Prąd elektryczny; Akustyka; Masy duże, mniejsze, najmniejsze - spektrometria mas; Echo i pogłos; Domowe laboratorium
2002 43 Dynamika ruchu postępowego i obrotowego; Prawa fizyki w świecie zabawek; W niskich i wysokich temperaturach; Czy te oczy mogą kłamać?
2001 42 Próżnia; Fizyka cieczy; Natura światła; Elektrostatyka
2000 41 Max Planck - 100 lat kwantów; Akustyka; Rezonans; Elektromagnetyzm
1999 40 Ekologiczne eksperymenty z fizyki; Zasady dynamiki; Termodynamika; Zjawiska jonizacyjne
1998 39 Pojęcia fizyczne w języku potocznym; Fale elektromagnetyczne; Detekcja promieniowania jądrowego; Zjawiska optyczne
1997 38 Przemiany energii; Akustyka; Ciecze i gazy; Panta rhei
1996 37 Optyka wśród nas; W świecie sygnałów; Między przyczyną i skutkiem; Elektryczność
1995 36 Rezonans; Niskie temperatury; Zasady dynamiki Newtona; Ciecze, pary i gazy
1994 35 Elektromagnetyzm; Optyka geometryczna i falowa; Fizyka dla bogaczy; Zagadki fizyczne
1993 34 Promieniowanie jądrowe; Niskie temperatury; Próżnia; Ciecze i gazy
1992 33 Akustyka; Fizyka dla najuboższych; Elektromagnetyzm; Paradoksy i złudzenia
1991 32 Barwy; Optyka geometryczna i falowa; Światło spolaryzowane; Pojęcia fizyczne w języku potocznym
1990 31 Zasady dynamiki Newtona; Siły bezwładności; Zjawisko odrzutu; Oddziaływania elektromagnetyczne; Niskie temperatury; Próżnia; Barwy; Wysokie napięcia
1989 30 Optyka geometryczna i falowa; Światło spolaryzowane; Akustyka mowy; Niskie temperatury
1988 29 Przemiany fazowe, Nadprzewodnictwo; Zjawiska barwne; Fizyka dla ubogich (eksperymenty na okres kryzysu); Zjawiska falowe; Mikrokomputery w fizyce i nie tylko...
1986 28 Różne formy energii; Pojęcia fizyczne w języku potocznym; Elektromagnetyzm; Komputer przyjacielem człowieka; Dualizm korpuskularno-falowy; Mikrokomputery w fizyce i nie tylko...
1985 27 Elektryczność w atmosferze; Niskie temperatury; Mikrokomputery; Siły bezwładności; Interferencja światła; Barwy
1984 26 Promieniotwórczość; Zjawiska optyczne w atmosferze; Barwy; Najprostsze doświadczenia z fizyki
1980 25 Siły; Światłowody; Barwy; Niskie temperatury
1979 24 Zjawiska optyczne i akustyczne
1978 23 Siła dośrodkowa; Drgania-fale-rezonans; Efekty giroskopowe; Układy relaksacyjne; Własności światła laserowego; Wrażenia barwne; Ciśnienie atmosferyczne; Niskie temperatury
1976 22 Fale; Barwy; Efekty giroskopowe; Zjawiska statyczne w fizyce; Wyładowania w gazach
1975 21 Stół beztarciowy; Stereofonia; Niskie temperatury; Barwy interferencyjne; Polaryzacja światła; Własności światła laserowego
1974 20 ?
1973 19 Siły bezwładności; Zasada Fermata; Światło widzialne i niewidzialne; Dźwięki i ultradźwięki; Prąd elektryczny w gazach; Zjawisko fotoelektryczne; Promieniotwórczość
1972 18 Transformator Tesli; Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków; Półprzewodniki; Zjawiska falowe; Nośniki prądu; Złudzenia optyczne; Sterowanie za pomocą słabych sygnałów; Luminescencja; Niskie i wysokie temperatury
1971 17 Barwy; Niskie temperatury; Własności półprzewodników; Dynamika cieczy; Prostownik; Zjawisko odrzutu; Promieniotwórczość; Siła dośrodkowa
1970 16 Fale elektromagnetyczne; Niskie temperatury; Interferencja światła; Zjawisko fotoelektryczne; Rezonans; Dźwięki; Prądy wysokiej częstości; Efekt giroskopowy
1969 15 Barwy; Niskie temperatury; Ciśnienie atmosferyczne i zjawisko odrzutu; Wyładowania w gazach; Pola sił; Luminescencja; Promieniotwórczość; Promienie Roentgena; Rozpraszanie cząstek alfa; Oscylograf katodowy
1966 14 Wyładowanie w gazach; Komórka fotoelektryczna; Siła Coriolisa; Ptak termodynamiczny; Transformator Tesli; Maszyny matematyczne; Miraż; Siła elektrodynamiczna; Fale stojące; Obrazy w zwierciadle; Prądy wirowe; Siła dośrodkowa; Przesunięcie fazowe
1965 13 Widma liniowe emisyjne; Tranzystory; Oscylograf; Interferencja; Luminescencja; Dioda; Barwy interferencyjne; Stereofonia; Trioda - wzmacniacz; Odtwarzanie barw w fotografii; Generator van de Graffa    Trioda - generator
1964 12 Prostownik; Prawo Ohma i Kirchhoffa; Wzmacniacz; Źródła prądu; Generator; Samoindukcja; Nadajnik; Fotokomórka; Echosonda; Składanie dźwięków; Telewizja; Promieniotwórczość
1963 11 Barwy; Zjawisko odrzutu; Fale Hertza; Ruch ciepła; Siła dośrodkowa; Wzmacniacz; Dźwięk w kinie; Złudzenia optyczne; Prostownik; Generator; Nadajnik i odbiornik; Telewizja; Promieniotwórczość
1962 10 Załamanie światła; Ciśnienie atmosferyczne; Regulatory; Dyfrakcja i interferencja; Siła odśrodkowa; Ultradźwięki; Prostowanie prądu; Ciekłe powietrze; Źródła prądu; Zastosowanie fal elektromagnetycznych
1961 9 Widma optyczne; Promieniotwórczość; Dźwięki i ultradźwięki; Powstawanie barwnych obrazów; Efekt fotoelektryczny; Wyładowania w gazach; Dźwięk w kinie; Model doświadczenia Millikana; Drgania elektryczne; Fale elektromagnetyczne
1960 8 Barwy; Siła dośrodkowa; Elektrostatyka; Złudzenia optyczne; Zasada odrzutu; Promieniotwórczość; Stroboskop; Promienie Roentgena; Prąd zmienny; Prądy wirowe
1959 7 Promieniotwórczość; Lampy elektronowe; Polaryzacja światła; Wyładowania w gazach rozrzedzonych; Modele mierników elektrycznych; Napęd elektromagnetyczny; Samoindukcja i pojemność; Rozładowanie kondensatora; Fale Hertza
1957 6 Barwy; Zasada odrzutu; Napięcie powierzchniowe; Źródła światła; Prądy indukcyjne; Rura Kundta; Załamanie światła; Model doświadczenia Millikana; Elektroliza; Doświadczenia z elektrostatyki
1956 5 Ruch ciepła; Sterowanie akustyczne; Złudzenia optyczne; Metody pomiarów temperatury; Fale stojące; Doświadczenia z ciekłym powietrzem; Pomiar bardzo krótkich czasów; Zastosowanie izotopów promieniotwórczych; Siła dośrodkowa
1955 4 Wrzenie wody; Silniki i prądnice; Promienie Roentgena; Miraż; Ptak pijący; Pole wirujące; Licznik G-M; Całkowite wewnętrzne odbicie; Telewizja (magnetofon); Wyładowania w powietrzu; Dźwięki i ultradźwięki na oscyloskopie
1954 3 Magnetofon; Ciekłe powietrze (?); Prądy; Chiralne ciecze (?); Druty Lechera; Rezonans i fala stojąca; Elektroliza; Pola magnetyczne; Fale na wodzie; Ruch jednostajnie przyspieszony; Fale głosowe i ultr.; Transformator Tesli; Fale świetlne
1953 2 Telewizja; Doświadczenia z dwutlenkiem węgla; Miraż; Elektrostatyka; Chiralne ciecze (?); Fotokomórka; Zasada odrzutu; Obraz rzeczywisty; Licznik G-M; Widma; Lampa Browna; Giroskop; Złudzenia optyczne; Wyładowanie w gazach rozrzedzonych; Prądy
1953 1 Interferencja fal wodnych, głosowych i świetlnych; Widma i barwy; Fale elektromagnetyczne; Fotoefekt; Ruch jednostajnie przyspieszony, Akcja i reakcja; Stożek toczący się do góry, Wrzenie pod zniżonym ciśnieniem, Półkule magdeburskie; Radiometr Crookesa, Całkowite wewnętrzne odbicie, Przewodzenie szkła, Promienie Roentgena, Promienie katodowe i rurki Geisslera; Oscylograf, Telewizja