Badania

Tematyka badań w Instytucie Fizyki:

 

W Katedrze Biofizyki badania skupiają się na tematyce: fotosyntezy, membran biologicznych, oraz Amfoterycyny B.

W Katedrze Fizyki Materiałowej badania obejmują: oddziaływania nadsubtelne (spektroskopia Moessbauera), implantację jonową, badania optyczne, badania ośrodków porowatych, badania ośrodków organicznych, badania materiałów biologicznych, badania hipertermii, badania układów aplikacyjnych, teorię tworzenia pozytu w ośrodkach skondensowanych, spektrometrię termodesorpcyjna, badania wosków naturalnych, laboratorium PALS.

W Katedrze Fizyki Powierzchni i Nanostruktur badania dotyczą: efektów jednowymiarowych w metalicznych łańcuchach atomowych na wicynalnych powierzchniach Si, transportu elektronowego w metalicznych nanostrukturach, kwantowego efektu rozmiarowego i stanów elektronowych w metalicznych studniach kwantowych (QW), rekonstrukcji powierzchni krzemu pod wpływem adsorpcji atomów metali i samoorganizacji metalicznych nanostruktur.

W Katedrze Fizyki Teoretycznej prowadzone są badania w zakresie: fizyki ciała stałego, fizyki jąder atomowych, fizyki Słońca i Układu Słonecznego, kosmologii i teorii grawitacji oraz fizyki matematycznej.

 

Szczegóły dotyczące badań znajdują się na stronach katedr: