Ewaluacja

Ewaluacja - Kryterium III

 

[O1] A. Wiśniewski, Poglądy uczniów klas VI na przyczyny spoczynku i ruchu ciał, Problemy Studiów Nauczycielskich 20, Wyd. Nauk. WSP, Kraków (1999), 131-136.

[1] A. Wiśniewski, Wiedza czy emocje celem kształcenia ogólnego w zakresie fizyki, Problemy Studiów Nauczycielskich 10, Wyd. Nauk. WSP, Kraków (1997), 127-131.

[2] A. Wiśniewski, Potoczne poglądy na temat zjawiska ruchu, w Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, red. Ryszard M. Janiuk, Wyd. UMCS (2002), 139-143.

[3] A. Wiśniewski, Content or Emotion - The Main Purpose of Education of Physics, Objectives of teaching physics in the new millennium, Nitra (2001), 273-278.

[4] A. Wiśniewski, Badania rozumienia i umiejętności stosowania zasady zachowania energii mechanicznej przez studentów i nauczycieli fizyki, Pedag. Univ. Kraków, Kraków 2010, str. 380-383.

[O2] B. Gładyszewska, L. Gładyszewski, F. Jaśkowski - "Fizyka 2", podręcznik dla 2 kl. gimnazjum, Wyd. WSiP, Warszawa (2000).

[5] B. Gładyszewska, L. Gładyszewski, F. Jaśkowski, M. Piłat - "Fizyka z Astronomią", podręcznik do kl. IV liceum, red. M. Piłat, WSiP, Warszawa , wyd. I (1990), kolejne wydania uaktualniane, wyd. ostatnie XI (2003).

[6] B. Gładyszewska, L. Gładyszewski, F. Jaśkowski - "Fizyka 2", podręcznik dla nauczyciela, wyd. WSiP, Warszawa (2001).

[7] H. Murlak-Stachura, Zestawy pytań otwartych, Fizyka - Wybór testów - Zestawy pytań zamkniętych i otwartych dla licealistów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, tom 1 i 2, wyd. Medyk, 2006.

[O3] L. Gładyszewski, On Some Interesting Laboratory Experiments for University Students in: Actual Problems of Teaching and Studying Physics in Higher School, Lwów (2002) 43-46.

[8] L. Gładyszewski, Społeczne znaczenie nauczania astronomii, w: Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, red. R. Janiuk, Lublin, UMCS (2002), 37-40.

[9] L. Gładyszewski, Uwagi o nauczaniu elementów astronomii, Ad Rem, wyd.: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lublin, Nr 2/2009, 20-21.

[10] L. Gładyszewski, T. Pieńkos, Interferometer for receiving and recording of radio emission of the Sun at the frequency of 220 MHz, Annales UMCS, sectio AAA, vol. LXVII, 2013, 7-13.

[11] L. Gładyszewski, Social Importance of teaching astronomy, DIDFYZ 2000, Rackova Dolina, Slovakia, 18-21.X.2000, 79 - 82.

[O4] W. Berej, M. Budziński, Simple Experiments with the Rainbow, materiały konferencji Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, Praha 2015.

[12] W. Berej, M. Piłat Uwaga na tęczę!, Fizyka w Szkole 2007, nr 2, str. 21-27, (krótkie sprostowanie i uzupełnienie w nr 3/2007, zawiera m.in. zdjęcia pominięte bez uzgodnienia z autorami).

[O5] B. Zgardzińska, Z. Surowiec, Ocean w szklance wody, Wiedza i życie, luty 2013, 76-77.

[13] B. Zgardzińska, Z. Surowiec, Sztuczki z wrzątkiem, Wiedza i życie, sierpień 2014, 76-77.

[14] B. Zgardzińska, Z. Surowiec, K. Standzikowski, Radioaktywność wokół nas, Wiedza i życie, lipiec 2016, 32-35.