Realizując przepis zawarty w art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, a w szczególności nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Data publikacji: 2023-05-16