lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Struktura » Zakład Fizyki Matematycznej

Zakład Fizyki Matematycznej

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Andrzej Góźdź

Pracownicy:

Dobrowolski Artur
Dudek Jerzy
Matyjasek Jerzy
Zając Krystyna

Główne kierunki badawcze:

W zakładzie prowadzone są prace naukowe z mechaniki kwantowej i jej podstaw, symetrii układów fizycznych, metod algebraicznych w zastosowaniu do teorii jądra atomowego, teorii grawitacji, modeli kosmologicznych i fizyki czarnych dziur.
Ponadto prowadzone są wstępne prace dotyczące informatyki kwantowej.


Najważniejsze publikacje: Pokaż abstrakty


 1. A. Góźdź,A. Dobrowolski,J. Dudek,K. Mazurek, Modelling the electromagnetic transitions in tetrahedral-symmetric nuclei, International Journal of Modern Physics E, 19(), 2010, 621-632

 2. A. Dobrowolski,A. Góźdź,J. Dudek, On a selection rule for electric transitions in axially-symmetric nuclei, International Journal of Modern Physics E, 19(), 2010, 685-691

 3. A. Dobrowolski,B. Nerlo-Pomorska,K. Pomorski,J. Bartel, Rotatational bands in heavy and superheavy nuclei within the Lublin Strasbourg drop + Yukawa folded model, International Journal of Modern Physics E, 19(), 2010, 699-704

 4. J. Matyjasek,D. Tryniecki,K. Zwierzchowska, Vacuum polarization of the quantized massive scalar field in Reissner-Nordström spacetime, Physical Review D, 81(), 2010, 124047(1-10)

 5. J. Dudek,A. Góźdź,K. Mazurek,H. Molique, Mean-field theory of nuclear stability and exotic point-group symmetries, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 37(), 2010, 064032(1-16)

 6. O. P. F. Piedra,J. Matyjasek, Quantum stress tensor for a massive vector field in the space-time of a cylindrical black hole, Physical Review D, 82(), 2010, 067501(1-4)

 7. H. Molique,J. Dudek,D. Curien,A. Góźdź,A. Dobrowolski, Nuclear rotational-band interaction-mechanism revisited, International Journal of Modern Physics E, 19(), 2010, 633-639

 8. A. Dobrowolski, B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, Fission barrier heights of medium heavy and heavy nuclei, Acta Physica Polonica B, 40(), 2009, 705-712

 9. A. Góźdź, M. Miśkiewicz, J. Dudek, A. Dobrowolski, Collective hamiltonians with tetrahedral symmetry: formalism and general features, International Journal of Modern Physics E, 18(), 2009, 1028-1035

 10. A. Góźdź, K. Stefańska, Are there nuclear decayed fragments free or they are in a stationary state?, International Journal of Modern Physics E, 18(), 2009, 1062-1065

 11. J. Matyjasek, D. Tryniecki, AdS2 ´ S2 geometries and the extreme quantum-corrected black holes, Modern of Physics Letters A, 24(), 2009, 2517-2530

 12. J. Matyjasek, D. Tryniecki, Next-to-leading term of the renormalized stress-energy tensor of the quantized massive scalar field in Schwarzschild spacetime. The back reaction, Physical Review D, 79(), 2009, 084017 (1-12)

 13. K. Mazurek, J. Dudek, A. Góźdź, D. Curien, M. Kmiecik, A. Maj, New nuclear stability islands of octahedral and tetrahedral shapes, Acta Physica Polonica B, 40(), 2009, 731-735

 14. J. Dudek, K. Mazurek, D. Curien, A. Dobrowolski, A. Góźdź, D. Hartley, A. Maj, L. Riedinger, N. Schunck, Theory of nuclear stability using point group symmetries: outline and illustrations, Acta Physica Polonica B, 40(), 2009, 713-724

 15. Q. T. Doan, D. Curien, O. Stezowski, J. Dudek, A. Góźdź, J. Piot, G. Duchene, B. Gall, H. Molique, M. Richet, P. Medina, N. Redon, Ch. Schmitt, P. Jones, R. Julin, P. Peura, S. Ketelhut, M. Nyman, U. Jakobsson, A. Maj, K. Zuber, K. Mazurek, P. Bednarczyk, N. Schunck, J. Dobaczewski, A. Astier, I. Deloncle, D. Verney, G. deAngelis, J. Gerl, Search for fingerprints of tetrahedral symmetry in 156Gd, Acta Physica Polonica B, 40(), 2009, 725-730

 16. Matyjasek, J., Entropy of nonlinear black holes in quadratic gravity, Acta Physica Polonica B, 39(), 2008, 39894

 17. Dobrowolski, A. Goutte, H. Berger, J., Collective with Skyrme forces: effect of time-odd densities on electric giant resonances, International Journal of Modern Physics E – Nuclear Physics, 17(), 2008, 81-88

 18. Góźdź, A. Stefańska, K., Arrival time for massive particles, International Journal of Modern Physics E – Nuclear Physics, 17(), 2008, 217-227

 19. Góźdź, A. Miśkiewicz, M. Dudek, J., Tensor formalism for rotational and vibrational nuclear motions with discrete symmetries: rotational terms, International Journal of Modern Physics E – Nuclear Physics, 17(), 2008, 272-275

 20. Góźdź, A. Stefańska, K., Projection evolution and delayed-choice experiments, Journal of Physics: Conference Series, 104(), 2008, 012007(1-9)

 21. Matyjasek, J., Some remarks on the Einstein and Moller pseudotensors for static and spherically symmetric configurations, Modern Physics Letters A, 23(), 2008, 591-601

 22. Matyjasek, J. Tryniecki, D. Klimek, M., Regular black holes in an asymptotically de sitter universe, Modern Physics Letters A, 23(), 2008, 3377-3392

 23. Góźdź, A. Dębicki, M. Stefańska, K., Interferences in time, Physics of Atomic Nuclei, 71(), 2008, 892-898

 24. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Bartel, J. Dobrowolski, A., Nuclear level density parameter, Acta Physica Polonica B, 39(), 2008, 417-420

 25. Dudek, J. Góźdź, A. Curien, D. Pangon, V. Schunck, N., Nuclear tetrahedral symmetry and collective rotation, Acta Physica Polonica B, 38(), 2007, 1389-1404

 26. Bartel, J. Dobrowolski, A. Pomorski, K., Saddle-point masses of even-even actinide nuclei, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007, 459-473

 27. Dobrowolski, A. Pomorski, K. Bartel, J., Fission barriers in a macroscopic-microscopic model, Physical Review C , 75(), 2007, 024613(1-17)

 28. Dudek, J. Dobaczewski, J. Dubray, N. Góźdź, A. Pangon, V. Schunck, N., Nuclei with tetrahedral symmetry, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007, 516-532

 29. Góźdź, A., Optimized description of nuclear shapes and symmetries, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007, 541-551

 30. Dębicki, M. Góźdź, A. Stefańska, K., Proton emission, γ-lasers and time interference, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007, 616-623

 31. Matyjasek, J., Vacuum polarization of massive spinor and vector fields in the spacetime of a nonlinear black hole, Physical Review D, 76(), 2007, 084003 (1-15)

 32. Góźdź, A. Dębicki, M., Time operator and quantum projection evolution, Physics of Atomic Nuclei, 70(), 2007, 529-536

 33. Debicki, M. Gozdz, A., Time-of-arrival operator within space-time approach to quantum mechanics, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 15(2), 2006, 437-440

 34. Gozdz, A. Skefanska, K., Toy model of fission within the projection evolution approach, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 15(2), 2006, 500-503

 35. Berej, W. Matyjasek, J. Tryniecki, D. Woronowicz, M., Regular black holes in quadratic gravity, General Relativity and Gravitation, 38(5), 2006, 885-906

 36. Matyjasek, J., Entropy of quantum-corrected black holes, Physical Review D, 74(10), 2006, art. no.-104030

 37. Matyjasek, J. Telecka, M. Tryniecki, D., Higher dimensional black holes with a generalized gravitational action, Physical Review D, 73(12), 2006, art. no.-124016

 38. Wrzosek, K. Zielinska, M. Choinski, J. Czosnyka, T. Hatsukawa, Y. Iwanicki, J. Katakura, J. Kisielinski, M. Koizumi, M. Kowalczyk, M. Kusakari, H. Matsuda, M. Morikawa, T. Napiorkowski, P. Osa, A. Oshima, M. Reissig, L. Shizuma, T. Srebrny, J. Sugawara, M. Toh, Y. Utsuno, Y. Zajac, K., Search for shape coexistence in even-even stable molybdenum isotopes using coulomb excitation method, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 15(2), 2006, 374-378

 39. Zajac, K., Beta decay modes and the structure of A=96, A=98 and A=100 nuclei, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 15(2), 2006, 515-519

 40. Srebrny, J. Czosnyka, T. Droste, C. Rohozinski, S. G. Prochniak, L. Zajac, K. Pomorski, K. Cline, D. Wu, C. Y. Backlin, A. Hasselgren, L. Diamond, R. M. Habs, D. Korner, H. J. Stephens, F. S. Baktash, C. Kostecki, R. P., Experimental and theoretical investigations of quadrupole collective degrees of freedom in Ru-104, Nuclear Physics A, 766(), 2006, 25-51

 41. Dudek, J. Schunck, N. Dubray, N. Gozdz, A., Exotic nuclear shapes: Today and tomorrow, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 14(3), 2005, 389-394

 42. Gozdz, A. Debicki, M. Pietrow, M., Projection evolution and decay of a system, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 14(3), 2005, 477-484

 43. Matyjasek, J. Zaslavskii, O. B., Semiclassical ultraextremal horizons, Physical Review D, 71(8), 2005, art. no.-087501

 44. Matyjasek, J., Approximate stress-energy tensor of the massless spin-1/2 field in Schwarzschild spacetime, Physical Review D, 71(2), 2005, art. no.-027504

 45. Wrzosek, K. Zielinska, M. Choinski, J. Czosnyka, T. Iwanicki, J. Kisielinski, M. Kowalczyk, M. Napiorkowski, P. Reissig, L. Srebrny, J. Ushakov, I. Zajac, K., Search for shape coexistence in Mo-100 using Coulomb excitation, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 14(3), 2005, 359-363

 46. Zielinska, M. Czosnyka, T. Wrzosek, K. Choinski, J. Hatsukawa, Y. Iwanicki, J. Koizumi, M. Kusakari, H. Matsuda, M. Morikawa, T. Napiorkowski, P. J. Osa, A. Oshima, M. Shizuma, T. Srebrny, J. Sugawara, M. Zajac, K., Shape coexistence in even-even Mo isotopes studied via coulomb excitation, Acta Physica Polonica B, 36(4), 2005, 1289-1292

 47. Schunck, N. Dudek, J. Gozdz, A. Regan, P. H., Tetrahedral symmetry in ground and low-lying states of exotic A similar to 110 nuclei, Physical Review C, 69(6), 2004, art. no.-061305

 48. Gozdz, A. Miskiewicz, M. Olszewski, A., Remarks on symmetries of generalized rotor space, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 13(1), 2004, 37-45

 49. Miskiewicz, M. Gozdz, A. Dudek, J., Quantum rotational spectra and classical rotors, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 13(1), 2004, 127-132

 50. Gozdz, A. Olszewski, A., Irreducible representations of double point groups within the harmonic oscillator basis, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 13(1), 2004, 357-360

 51. Matyjasek, J. Zaslavskii, O. B., Extremal limit for charged and rotating 2+1-dimensional black hole and Bertotti-Robinson geometry, Classical and Quantum Gravity, 21(17), 2004, 4283-4288

 52. Matyjasek, J., Extremal limit of the regular charged black holes in nonlinear electrodynamics, Physical Review D, 70(4), 2004, art. no.-047504

 53. Matyjasek, J. Tryniecki, D., Charged black holes in quadratic gravity, Physical Review D, 69(12), 2004, art. no.-124016

 54. Droste, C. Rohozinski, S. G. Prochniak, L. Zajac, K. Urban, W. Srebrny, J. Morek, T., Description of Ru-111 within the core-quasi particle coupling model, European Physical Journal A, 22(2), 2004, 179-188

 55. Zajac, K., The isoscalar coupling scheme in nuclear collective excitations, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 13(1), 2004, 103-106

 56. Gozdz, A. Dudek, J. Miskiewicz, M., Symmetries of nuclear Hamiltonians with redundant variables, Acta Physica Polonica B, 34(4), 2003, 2123-2133

 57. Dudek, J. Gozdz, A. Schunck, N., Atomic nuclei with tetrahedral and octahedral symmetries, Acta Physica Polonica B, 34(4), 2003, 2491-2512

 58. Berej, W. Matyjasek, J., Quantized massive fields and semiclassical electrically charged black holes, Acta Physica Polonica B, 34(8), 2003, 3957-3975

 59. Matyjasek, J., Quantized massive scalar fields in the spacetime of a charged dilatonic black hole. Energy conditions, Acta Physica Polonica B, 34(8), 2003, 3921-3946

 60. Zajac, K., Mo-98 and the neutron-proton mode in collective pairing vibrations, Acta Physica Polonica B, 34(4), 2003, 2241-2245

 61. Zajac, K. Prochniak, L. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., Collective quadrupole excitations of transactinide nuclei, Acta Physica Polonica B, 34(3), 2003, 1789-1799

 62. Gozdz, A. Pietrow, M., Quantum motion algebras, Physics of Particles and Nuclei, 33(), 2002, S74-S79

 63. Dudek, J. Gozdz, A. Schunck, N. Miskiewicz, M., Nuclear tetrahedral symmetry: Possibly present throughout the periodic table, Physical Review Letters, 88(25), 2002, art. no.-252502

 64. Berej, W. Matyjasek, J., Vacuum polarization in the spacetime of a charged nonlinear black hole, Physical Review D, 66(2), 2002, art. no.-024022

 65. Prochniak, L. Zajac, K. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., Collective quadrupole excitations in transuranic nuclei, Acta Physica Polonica B, 33(1), 2002, 405-413

 66. Dudek, J. Gozdz, A. Rosly, D., Quantum rotors and their symmetries, Acta Physica Polonica B, 32(9), 2001, 2625-2638

 67. Czachor, H. M. Gozdz, A., Modeling of granular and cellular materials, Transactions of the Asae, 44(2), 2001, 439-445

 68. Matyjasek, J. Zaslavskii, O. B., Quantum back reaction of massive fields and self-consistent semiclassical extreme black holes and acceleration horizons, Physical Review D, 6410(10), 2001, art. no.-104018

 69. Matyjasek, J., Vacuum polarization of massive scalar fields in the spacetime of an electrically charged nonlinear black hole, Physical Review D, 6308(8), 2001, art. no.-084004

 70. Zajac, K. Prochniak, L. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., Collective quadrupole excited states in actinide and transuranic nuclei, Acta Physica Polonica B, 32(3), 2001, 681-684

 71. Matyjasek, J., Stress-energy tensor of neutral massive fields in Reissner- Nordstrom spacetime, Physical Review D, 6112(12), 2000, art. no.-124019

 72. Pomorski, K. Prochniak, L. Zajac, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., Collective quadrupole excitations in transitional nuclei, Physica Scripta, T88(), 2000, 111-113

 73. Zajac, K. Prochniak, L. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., The quadrupole and pairing vibrations in rare-earth nuclei, Acta Physica Polonica B, 31(2), 2000, 459-464

 74. Gozdz, A. Rosly, D., Collective exchange effect in nuclear collective models, Acta Physica Polonica B, 30(3), 1999, 605-610

 75. Matyjasek, J., < T-nu(mu)>(ren) of the quantized conformal fields in the Schwarzschild spacetime: Israel-Hartle-Hawking state, Acta Physica Polonica B, 30(4), 1999, 971-980

 76. Matyjasek, J., < T-nu(mu)>(ren) of the quantized conformal fields in the Unruh state in Schwarzschild spacetime, Physical Review D, 5904(4), 1999, art. no.-044002

 77. Zajac, K. Prochniak, L. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., The low-lying quadrupole collective excitations of Ru and Pd isotopes, Nuclear Physics A, 653(1), 1999, 71-87

 78. Zajac, K. Prochniak, L. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., Collective quadrupole excitations in even-even Ru isotopes, Acta Physica Polonica B, 30(3), 1999, 765-770

 79. Prochniak, L. Zajac, K. Pomorski, K. Rohozinski, S. G. Srebrny, J., Collective quadrupole excitations in the 50 < Z, N < 82 nuclei with the general Bohr Hamiltonian, Nuclear Physics A, 648(3-4), 1999, 181-202

 80. Kaminski, W. A. Gozdz, A. Zareba, P., Extension of the renormalized quasiparticle random phase approximation, Czechoslovak Journal of Physics, 48(2), 1998, 191-195

 81. Matyjasek, J., Entropy of the quantized spin-1/2 field in the Schwarzschild spacetime, Physical Review D, 57(12), 1998, 7615-7617

 82. Matyjasek, J., Back reaction on the metric. Beyond the page approximation, Acta Physica Polonica B, 29(3), 1998, 529-548

 83. Matyjasek, J., Approximate stress tensor of massless scalar field for an evaporating black hole, Classical and Quantum Gravity, 14(1), 1997, L15-L20

 84. Matyjasek, J., Stress-energy tensor of an electromagnetic field in Schwarzschild spacetime, Physical Review D, 55(2), 1997, 809-813

 85. Gozdz, A. Dudek, J., D-3h intrinsic symmetry versus laboratory reference frame, Acta Physica Polonica B, 27(1-2), 1996, 469-474

 86. Matyjasek, J., Vacuum polarization in Schwarzschild spacetime: Boulware vacuum, Acta Physica Polonica B, 27(9), 1996, 2005-2016

 87. Matyjasek, J., Hadamard regularization in Schwarzschild spacetime: Israel- Hartle-Hawking vacuum, Physical Review D, 53(2), 1996, 794-800

 88. Prochniak, L. Zajac, K., Microscopic Bohr Hamiltonian calculations for Ba isotopes, Acta Physica Polonica B, 27(1-2), 1996, 487-492


[ powrót do pełnej listy zakładów ]