lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Struktura » Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur

Strona domowa:

http://www.fnano.umcs.lublin.pl/

Kierownik zakładu:

dr hab. Mariusz Krawiec

Pracownicy:

Jałochowski Mieczysław
Jaroch Tomasz
Kopciuszyński Marek
Korczak Zbigniew
Kwapiński Tomasz
Marucha Witold
Paradowski Mieczysław
Stróżak Mirosław
Zdyb Ryszard

Główne kierunki badawcze:

W Zakładzie dominuje eksperymentalna i teoretyczna problematyka fizyki metalicznych nanostruktur. Badany jest wpływ ograniczenia rozmiarów nanostrukturowych obiektów na ich strukturę elektronową. Monoatomowe łańcuchy atomów metali wytwarzane są na wysoceuporządkowanych, wicynalnych powierzchniach krzemu Si(335), Si(557), itp. Metaliczne studnie kwantowe i klastery są wytwarzane na atomowo gładkich powierzchniach Si(111)-(7x7)Au, Si(111)-(6x6)Au i innych rekonstruowanych powierzchniach krzemu. Prace doświadczalne prowadzone sa w pięciu układach ultrawysokiej próżni (UHV). Podstawowymi metodami ekperymentalymi są: dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (RHEED), tunelowa mikroskopia skaningowa (STM), fotoemisja z kątową rozdzielczością (ARPES) i optyczna odbiciowa spektroskopia różnicowa.


Najważniejsze publikacje: Pokaż abstrakty


 1. Pawlikowska-Pawlęga, B. Misiak, L. E. Zarzyka, B. Paduch, R. Gawron, A. Gruszecki, W. I., FTIR, 1H NMR and EPR spectroscopy studies on the interaction of flavone apigenin with dipalmitoylphpsphatidylcholine liposomes, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 1828(), 2013, 518-527

 2. Pawlikowska-Pawlęga, B. Misiak, L. E. Zarzyka, B. Paduch, R. Gawron, A. Gruszecki, W. I., Localization and interaction of genistein with model membranes formed with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 1818(), 2012, 1785-1793

 3. Podleśny, J. Stochmal, A. Podleśna, A. Misiak, L.E., Effect of laser light treatment on some biochemical and physiological processes in seeds and seedlings of white lupine and faba bean, Plant Growth Regulation, 67(), 2012, 227-233

 4. M. Krawiec,M. Jałochowski, Array of double Au-Ag chains on the Si(557) surface, Applied Surface Science, 256(), 2010, 4813-4817

 5. T. Kwapiński, Conductance oscillations and charge waves in zigzag shaped quantum wires, Journal of Physics: Condensed Matter, 22(), 2010, 295303 (1-9)

 6. T. Kwapiński, Tip apex charged states in tunneling spectroscopy, Physica E, 43(), 2010, 333-337

 7. M. Krawiec, Structural model of the Au-induced Si(553) surface: Double Au rows, Physical Review B, 81(), 2010, 115436 (1-7)

 8. M. Krawiec,M. Jałochowski, Doping of the step-edge Si chain: Ag on a Si(557)-Au surface, Physical Review B, 82(), 2010, 195443 (1-7)

 9. T. Kwapiński,M. Jałochowski, Signature of tip electronic states on tunneling spectra, Surface Science, 604(), 2010, 1752-1756

 10. Z. Korczak,T. Kwapiński,P. Mazurek, Conductance of Pb on modified Si(335) vicinal surface, Surface Science, 604(), 2010, 54-58

 11. T. Kwapiński,S. Kohler,P. Hanggi, Electron transport across a quantum wire in the presence of electron leakage to a substrate, The European Physical Journal B, 78(), 2010, 75-81

 12. R. Zdyb, A. Pavlovska, E. Bauer, Strain engineering of magnetic anisotropy in thin ferromagnetic films, Journal of Physics: Condensed Matter, 21(), 2009, 314012 (1-6)

 13. M. Krawiec, Pb chains on reconstructed Si(335) surface, Physical Review B, 79(), 2009, 155438 (1-7)

 14. R. Zdyb, T. O. Mentes, A. Locatelli, M. A. Nino, E. Bauer, Magnetization and structure of ultrathin Fe films, Physical Review B, 80(), 2009, 184425 (1-9)

 15. T. Kwapiński, S. Kohler, P. Hanggi, Discontinuous conductance of bichromatically ac-gated quantum wires, Physical Review B, 79(), 2009, 155315 (1-6)

 16. A. Stępniak, P. Nita, M. Krawiec, M. Jałochowski, In and Si adatoms on Si(111)5x2-Au: Scanning tunneling microscopy and first-principles density functional calculations, Physical Review B, 80(), 2009, 125430 (1-8)

 17. HoangVuChung, M. Klevenz, R. Lovrincic, F. Neubrech, O. Skibbe, A. Pucci, P. Nita, M. Jałochowski, T. Nagao, Studies on gold atom chains and lead nanowires on silicon vicinal surfaces, Journal of Physics: Conference Series, 187(), 2009, 012025 (1-6)

 18. Krawiec, M., Thermoelectric transport through a quantum dot coupled to a normal metal and BCS superconductor, Acta Physica Polonica A, 114(), 2008, 115-122

 19. Klevenz, M. Neubrech, F. Lovrincic, R. Jałochowski, M. Pucci, A., Infrared resonances of self-assembled Pb nanorods, Applied Physics Letters, 92(), 2008, 133116 (1-3)

 20. Krawiec, M., First principles study of Si(335)-Au surface, Applied Surface Science, 254(), 2008, 4318-4321

 21. Zdyb, R., Influence of substarte morphology on Pb growth, Applied Surface Science, 254(), 2008, 4408-4413

 22. Kisiel, M. Skrobas, K. Jałochowski, M., Photoelectron diffraction effect In the highly ordered Si(557)/Pb surface, Applied Surface Science, 254(), 2008, 4313-4317

 23. Zdyb, R., Growth of Pb on Si(335) surface, Journal of Non-Crystalline Solids, 354(), 2008, 4176-4180

 24. Skrobas, K. Zdyb, R. Kisiel, M. Jałochowski, M., Band structure of In chains on Si(335)-Au, Materials Science-Poland, 26(), 2008, 55-61

 25. Douillard, L. Charra, F. Korczak, Z. Bachelot, R. Kostcheev, S. Lerondel, G. Adam, P. Royer, P., Short range plasmon resonators probed by photoemission electron microscopy, Nano Letters, 8(), 2008, 935-940

 26. Kwapiński, T. Krawiec, M. Jałochowski, M., STM tunneling through a quantum wire with a side-attached impurity, Physics Letters A, 372(), 2008, 154-161

 27. Hnatyuk, V. Stróżak, M., Optical response of Pb quantum wells on Si(111)-(6x6)-Au, Physics Letters A, 372(), 2008, 3882-3887

 28. Zdyb, R. Bauer, E., Coexistence of ferromagnetism and paramagnetism in a ferromagnetic monolayer, Physical Review Letters, 100(), 2008, 155704 (1-4)

 29. Zdyb, R., Quantum and finite size effects in ultrathin Fe films, Abstract of 14-th International Conference on Solid Films and Surfaces, (), 2008, 135-136

 30. Zdyb, R., Pb cluster array on Si(111)-(7x7) surface, Liverpool, Abstract of 25-th European Conference on Surface Science, , (), 2008, 81-82

 31. Krawiec, M., First principles study of Pb chains on Si(335)-Au surface, Liverpool, Abstract of 25-th European Conference on Surface Science, , (), 2008, 724-725

 32. Zdyb, R. Bauer, E., Spin reorientation transition in ultrathin Fe films on W(110), Abstract of 6-th international workshop on LEEM-PEEM, (), 2008, 35

 33. Kwapiński, T., Time-dependent and stationary electron transport through one-dimensional systems, AvH Foundation, Abstracts – Netzwerktagung, Augsburg, (), 2008, ISSN: 1864-824X, 43

 34. Krawiec, M., First principles study of Pb chains on Si(335)-Au surface,Ustroń-Katowice, Abstract of XXX International Conference of Theoretical Physics, (), 2008,

 35. Jałochowski, M., Monoatomowe łańcuchy na wicynalnych powierzchniach Si, Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 36. Krawiec, M., Jednowymiarowe nanostruktury – czy poprawnie interpretujemy obrazy STM, Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 37. Stępniak, A. Nita, P. Jałochowski, M., Jednowymiarowe struktury In na powierzchni Si(11 11 13), Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 38. Nita, P. Stępniak, A. Jałochowski, M. Skrobas, K. Zdyb, R. Krawiec, M., Rekonstrukcje In na powierzchni Si(335)-Au,Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 39. Skrobas, K. Zdyb, R. Jałochowski, M., Struktura elektronowa klasterów Pb i In na powierzchni Si(111)-(7x7), Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 40. Nita, P. Stępniak, A. Jałochowski, M., Podwójne łańcuchy In na powierzchni Si(335)-Au, Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, U-6

 41. Kwapiński, T. Jałochowski, M. Nita, P. Stępniak, A., Asymetria przewodnictwa STS pojedynczych atomów, Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, P-I-12

 42. Stępniak, A. Nita, P. Krawiec, M. Jałochowski, M., Jednowymiarowe struktury z atomów In na powierzchni Si(111)-(5x2)-Au, Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, U-4

 43. Jałochowski, M. Stróżak, M. Zdyb, R., Klastery atomów Pb na powierzchni Si(111)-(7x7), Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, P-I-13

 44. Krawiec, M., Monoatomowe łańcuchy Pb na zrekonstruowanej powierzchni Si(335), Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, P-I-11

 45. Gorczyca, A. Krawiec, M. Maska, M.M. Mierzejewski, M., Particle-hole asymmetry in the scanning tunneling spectroscopy of the high temperature superconductors, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 244(7), 2007, 2448-2452

 46. Krawiec, M. Jalochowski, M., Thermoelectric effects in STM tunneling through a monoatomic chain, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 244(7), 2007, 2464-2469

 47. Hnatyuk, V. Strozak, M., Optical and transport properties of ultrathin in quantized films, Journal Of Physics-Condensed Matter, 19(39), 2007, art. no.-396001

 48. Korczak, Z. Kwapinski, T., Electrical conductance at initial stage in epitaxial growth of Pb, Ag, Au and In on modified Si(111) surface, Surface Science, 601(16), 2007, 3324-3334

 49. Pawllikowska-Pawlega, B. Gruszecki, W.I. Misiak, L. Paduch, R. Piersiak, T. Zarzyka, B. Pawelec, J. Gawron, A., Modification of membranes by quercetin, a naturally occurring flavonoid, via its incorporation in the polar head group, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes , 1768(), 2007, 2195-2204

 50. Krawiec, M., Compensation of the Kondo effect in quantum dots coupled to ferromagnetic leads within the equation of motion approach, Journal of Physics: Condensed Matter, 19(), 2007, 346234 (1-13)

 51. Kwapiński, T., Conductance oscillations of a quantum wire disturbed by an adatom, Journal of Physics: Condensed Matter, 19(), 2007, 176218 (1-9)

 52. Litak, G. Krawiec, M., Properties of the pi state induced by impurities in a d-wave superconductor, Physica C, 460-462(), 2007, 1066-1067

 53. Krawiec, M. Wysokiński, K.I., Thermoelectric phenomena in a quantum dot asymmetrically coupled to external leads, Physical Review B, 75(), 2007, 155330 (1-6)

 54. Kisiel, M. Skrobas, K. Zdyb, R. Mazurek, P. Jałochowski, M., Pb chains on ordered Si(335) surface, Physics Letters A, 364(), 2007, 152-156

 55. Tringides, M.C. Jalochowski, M. Bauer, E., Quantum size effects in metallic nanostructures, Physics Today, 60(), 2007, 50-54

 56. Pucci, A. Kost, F. Fahsold, G. Jalochowski, M., Infrared spectroscopy of Pb layer growth on Si(111), Physical Review B, 74(12), 2006, art. no.-125428

 57. Kisiel, M. Jalochowski, M. Zdyb, R., Morphology and electronic structure of submonolayer Pb on Si(111)-(6x6)Au, Physics Letters A, 357(2), 2006, 141-145

 58. Zdyb, R. Pavlovska, A. Jalochowski, M. Bauer, E., Self-organized Fe nanostructures on W(110), Surface Science, 600(8), 2006, 1586-1591

 59. Krawiec, M. Jalochowski, M. Kisiel, M., High resolution scanning tunneling spectroscopy of ultrathin Pb on Si(111)-(6 x 6) substrate, Surface Science, 600(8), 2006, 1641-1645

 60. Krawiec, M. Kwapinski, T. Jalochowski, M., Double nonequivalent chain structure on a vicinal Si(557)-Au surface, Physical Review B, 73(7), 2006, art. no.-075415

 61. Korczak, Z. Kwapinski, T., Electrical conductance at initial stage in epitaxial growth of Pb on modified Si(111) surface, Surface Science, 600(8), 2006, 1650-1653

 62. Krawiec, M., Residual Kondo effect in quantum dot coupled to half-metallic ferromagnets, Journal of Physics-Condensed Matter, 18(29), 2006, 6923-6936

 63. Litak, G. Krawiec, M., Superconducting pairing amplitude and local density of states in presence of repulsive centers, Physica B-Condensed Matter, 378-80(), 2006, 434-436

 64. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Thermoelectric effects in strongly interacting quantum dot coupled to, Physica B-Condensed Matter, 378-80(), 2006, 933-934

 65. Annett, J. F. Krawiec, M. Gyorffy, B. L., Origin of spontaneous currents in a superconductor- ferromagnetic proximity system, Physica C-Superconductivity and Its Applications, 437-38(), 2006, 7-10

 66. Krawiec, M. Annett, J. F. Gyorffy, B. L., Spontaneous currents in a ferromagnet-normal metal- superconductor trilayer, Acta Physica Polonica A, 109(4-5), 2006, 507-512

 67. Krawiec, M. Kwapinski, T., Electron transport through a strongly correlated monoatomic chain, Surface Science, 600(8), 2006, 1697-1701

 68. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Thermoelectric effects in strongly interacting quantum dot coupled to ferromagnetic leads, Physical Review B, 73(7), 2006, art. no.-075307

 69. Kwapinski, T., Charge fluctuations in a perfect and disturbed quantum wire, Journal of Physics-Condensed Matter, 18(31), 2006, 7313-7326

 70. Mazurek, P. Paprocki, K. Mitura, Z., Investigation of Si-Au vicinal surfaces using scanning tunnelling microscopy and reflection high-energy electron diffraction, Journal of Microscopy-Oxford, 224(), 2006, 125-127

 71. Bauer, E. Belkhou, R. Cherifi, S. Hertel, R. Heun, S. Locatelli, A. Pavlovska, A. Zdyb, R. Agarwal, N. Wang, H., Microscopy of mesoscopic ferromagnetic systems with slow electrons, Surface and Interface Analysis, 38(12-13), 2006, 1622-1627

 72. Kisiel, M. Skrobas, K. Jalochowski, M., Angle-resolved photoemission of ultrathin Pb films on Si(111)- (6x6)Au: quantum size effect, Optica Applicata, 35(3), 2005, 443-448

 73. Kisiel, M. Skrobas, K. Zdyb, R. Jalochowski, M., Band structure of Au monoatomic chains on Si(335) and Si(557) surfaces, Optica Applicata, 35(3), 2005, 449-455

 74. Krawiec, M. Kwapinski, T. Jalochowski, M., Scanning tunneling microscopy of monoatomic gold chains on vicinal Si(335) surface: experimental and theoretical study, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 242(2), 2005, 332-336

 75. Litak, G. Krawiec, M., 'pi-state' induced by impurities with a repulsive interaction, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 242(2), 2005, 438-442

 76. Kwapinski, T., Conductance oscillations of a metallic quantum wire, Journal of Physics-Condensed Matter, 17(37), 2005, 5849-5858

 77. Kwapinski, T. Taranko, R. Taranko, E., Photon-assisted electron transport through a three-terminal quantum dot system with nonresonant tunneling channels, Physical Review B, 72(12), 2005, art. no.-125312

 78. Sujak, A. Gabrielska, J. Milanowska, J. Mazurek, P. Strzalka, K. Gruszeeki, W. I., Studies on canthaxanthin in lipid membranes, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1712(1), 2005, 17-28

 79. Podleśny, J. Misiak, L. E. Podleśna, A. Pietruszewski, S., Concentration of free radicals in pea seeds after pre-sowing treatment with magnetic field, International Agrophysics, 19(), 2005, 243-249

 80. Zdyb, R. Pavlovska, A. Locatelli, A. Heun, S. Cherifi, S. Belkhou, R. Bauer, E., Imaging low-dimensional magnetism with slow electrons, Applied Surface Science, 249(1-4), 2005, 38-44

 81. Zdyb, R. Locatelli, A. Heun, S. Cherifi, S. Belkhou, R. Bauer, E., Nanomagnetism studies with spin-polarized low-energy electron microscopy and x-ray magnetic circular dichroism photoemission electron microscopy, Surface and Interface Analysis, 37(2), 2005, 239-243

 82. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Optical recognition of structural and electronic transformation of Pb ultrathin films, Journal of Physics-Condensed Matter, 16(39), 2004, S4345-S4352

 83. Zdyb, R. Jalochowski, M. Strozak, M., Quantum size effect in absorption of low energy electrons in Pb layers, Vacuum, 74(2), 2004, 217-222

 84. Strozak, M. Hnatyuk, V. Jalochowski, M., Optical properties of Pb nanowires on Si(335), Vacuum, 74(2), 2004, 241-245

 85. Krawiec, M. Gyorffy, B. L. Annett, J. F., Current-carrying Andreev bound states in a superconductor- ferromagnet proximity system, Physical Review B, 70(13), 2004, art. no.-134519

 86. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Electron transport through a strongly interacting quantum dot coupled to a normal metal and BCS superconductor, Superconductor Science & Technology, 17(1), 2004, 103-112

 87. Kwapinski, T., Time-dependent electron transport through a quantum wire, Physical Review B, 69(15), 2004, art. no.-153303

 88. Taranko, R. Kwapinski, T. Taranko, E., Influence of microwave fields on electron transport through a quantum dot in the presence of direct tunneling between leads, Physical Review B, 69(16), 2004, art. no.-165306

 89. Kwapinski, T., Electron transport through a few-atom system, Vacuum, 74(2), 2004, 201-205

 90. Mazurek, P. Daniluk, A. Paprocki, K., Substrate temperature control from RHEED intensity measurements, Vacuum, 72(4), 2004, 363-367

 91. Paradowski, M. L. Misiak, L. E., Gd3+-RE3+ exchange interactions in rare-earth fluoride crystals (RE = Ce, Nd, Yb), Acta Physica Polonica A, 105(5), 2004, 445-457

 92. Jalochowski, M., Si(111)-(6 x 6)Au surface morphology and nucleation of Pb at low temperature, Progress in Surface Science, 74(1-8), 2003, 97-107

 93. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Reflectance anisotropy during growth of Pb nanowires on well ordered Si(335) surface, Applied Surface Science, 211(1-4), 2003, 209-215

 94. Kuroiwa, N. Fukushima, Y. Rajasekar, P. Neddermeyer, H. Jalochowski, M. Bauer, E. Yasue, T. Koshikawa, T., Copper nanostructure formation and structure analysis on hydrogen-terminated Si(111) surface, Surface and Interface Analysis, 35(1), 2003, 24-28

 95. Kwapinski, T. Taranko, R., Time-dependent transport through a quantum dot with the over- dot (bridge) additional tunneling channel, Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures, 18(4), 2003, 402-411

 96. Pawlikowska-Pawlega, B. Gruszecki, W. I. Misiak, L. E. Gawron, A., The study of the quercetin action on human erythrocyte membranes, Biochemical Pharmacology, 66(4), 2003, 605-612

 97. Man, K. L. Zdyb, R. Huang, S. F. Leung, T. C. Chan, C. T. Bauer, E. Altman, M. S., Growth morphology, structure, and magnetism of ultrathin Co films on W(111), Physical Review B, 67(18), 2003, art. no.-184402

 98. Zdyb, R. Bauer, E., Magnetic domain structure and spin-reorientation transition in ultrathin Fe-Co alloy films, Physical Review B, 67(13), 2003, art. no.-134420

 99. Jartych, E. Jalochowski, M. Budzynski, M., Influence of the electrodeposition parameters on surface morphology and local magnetic properties of thin iron layers, Applied Surface Science, 193(1-4), 2002, 210-216

 100. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Anomalous optical absorption in ultrathin Pb films, Physical Review B, 66(20), 2002, art. no.-205417

 101. Mazurek, P. Jalochowski, M., Ordering of the vicinal Si(1510) surface at low Au coverage, Optica Applicata, 32(3), 2002, 247-252

 102. Jalochowski, M. Strozak, M., Optical anisotropy of Pb nanowires on Si(533) surface, Optica Applicata, 32(3), 2002, 373-379

 103. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Nonequilibrium Kondo effect in asymmetrically coupled quantum dots, Physical Review B, 66(16), 2002, art. no.-165408

 104. Kwapinski, T. Taranko, R. Taranko, E., Band structure effects in time-dependent electron transport through the quantum dot, Physical Review B, 66(3), 2002, art. no.-035315

 105. Sujak, A. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Xanthophyll pigments lutein and zeaxanthin in lipid multibilayers formed with dimyristoylphosphatidylcholine, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 68(1), 2002, 39-44

 106. Mazurek, P. Daniluk, A. Paprocki, K., Forming the high quality CoSi2 by solid phase epitaxy, Optica Applicata, 32(3), 2002, 389-395

 107. Paradowski, M. L. Misiak, L. E., Gd3+ spin-phonon interactions in rare-earth fluoride crystals, Acta Physica Polonica A, 102(3), 2002, 373-384

 108. Zdyb, R. Bauer, E., Spin-dependent quantum size effects in the electron reflectivity of ultrathin ferromagnetic crystals, Surface Review and Letters, 9(3-4), 2002, 1485-1491

 109. Zdyb, R. Bauer, E., Spin-resolved unoccupied electronic band structure from quantum size oscillations in the reflectivity of slow electrons from ultrathin ferromagnetic crystals, Physical Review Letters, 88(16), 2002, art. no.-166403

 110. Yasue, T. Koshikawa, T. Jalochowski, M. Bauer, E., LEEM observation of formation of Cu nano-islands on Si(111) surface by hydrogen termination, Surface Science, 493(1-3), 2001, 381-388

 111. Jartych, E. Chocyk, D. Budzynski, A. Jalochowski, M., Surface morphology and local magnetic properties of electrodeposited thin iron layers, Applied Surface Science, 180(3-4), 2001, 246-254

 112. Jalochowski, M. Bauer, E., Self-assembled parallel mesoscopic Pb-wires on Au-modified Si(533) substrates, Progress in Surface Science, 67(1-8), 2001, 79-97

 113. Zdyb, R. Strozak, M. Jalochowski, M., Gold-induced faceting on Si(533) surface studied by RHEED, Vacuum, 63(1-2), 2001, 107-112

 114. Jalochowski, M. Bauer, E., Growth of metallic nanowires on anisotropic Si substrates : Pb on vicinal Si(001), Si(755), Si(533), and Si(110), Surface Science, 480(3), 2001, 109-117

 115. Yasue, T. Koshikawa, T. Jalochowski, M. Bauer, E., Dynamic observations of the formation of thin Cu layers on clean and hydrogen-terminated Si(111) surfaces, Surface Science, 480(3), 2001, 118-127

 116. Kwapinski, T. Taranko, R. Taranko, E., Time-dependent transport through a quantum dot: Mean-field, treatment of the Coulomb interaction, Acta Physica Polonica A, 99(2), 2001, 293-305

 117. Misiak, L. E., Gd3+-Yb3+ exchange interactions in LiY1-xYbxF4 single crystals, in Growth, Characterization, and Applications of Single Crystals, Proceedings of SPIE, 4412(), 2001, 177-180

 118. Paradowski, M. L. Misiak, L. E. Korczak, W. Korczak, S. Z., Gd3+-Yb3+ exchange interactions in LiY1-xYbxF4 single crystals, in Growth, Characterization, and Applications of Single Crystals, Proceedings of SPIE, 4412(), 2001, 242-245

 119. Duden, T. Zdyb, R. Altman, M. S. Bauer, E., Micromagnetic and microcrystalline structure of ultrathin Co layers on W single crystal surfaces, Surface Science, 480(3), 2001, 145-152

 120. Podleśny, J. Misiak, L. Koper, R., Concentration of free radicals in faba bean seeds after the pre-sowing treatment of the seeds with laser light, International Agrophysics, 15(), 2001, 185-189

 121. Koshikawa, T. Yasue, T. Jalochowski, M. Bauer, E., Dynamic LEEM observation of Cu nanostructure formation processes on Si(111) with and without hydrogen, Microbeam Analysis 2000, Proceedings, (), 2000, 259-260

 122. Yasue, T. Koshikawa, T. Jalochowski, M. Bauer, E., Dynamic LEEM observation of Cu nanostructure formation processes on Si(111) with hydrogen, Surface Review and Letters, 7(5-6), 2000, 595-599

 123. Jalochowski, M., Self-assembled parallel mesoscopic Pb wires on vicinal Si(III), Acta Physica Polonica A, 98(3), 2000, 259-269

 124. Jablonski, M. Korczak, W. Gorzelak, M. Jagiello-Wojtowicz, E., Intermittent three-month treatment with Ukrain in intact and ovariectomized rats. Part III: Effect on the native electron paramagnetic resonance signal intensity of the femur, Drugs under Experimental and Clinical Research, 26(5-6), 2000, 333-336

 125. Paradowski, M. L. Pacyna, A. W. Bombik, A. Korczak, W. Korczak, S. Z., Magnetic susceptibility of LaxCe1-xF3 single crystals, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 212(3), 2000, 381-388

 126. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Charge on the quantum dot in the presence of tunneling current, Solid State Communications, 115(3), 2000, 141-144

 127. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Spectral functions of the quantum dot coupled to normal and/or superconducting leads, Acta Physica Polonica A, 97(1), 2000, 197-200

 128. Mazurek, P. Daniluk, A. Paprocki, K., Analysis of RHEED intensities during formations of the CaF2/Si(111) and MgO/YSi2-x/Si(100) interface, Vacuum, 57(2), 2000, 229-236

 129. Niedzwiedz, M. Gawron, A. Korczak, W. Trebacz, H., Analysis of some biophysical and biochemical parameters of long bones of spiny mouse (Acomys cahirinus) in its life cycle, Folia Histochemica Et Cytobiologica, 37(2), 1999, 161-162

 130. Krawiec, M. Wysokinski, K. I., Superconductivity in correlated systems: Constraint quantization of slave bosons, Physical Review B, 59(14), 1999, 9500-9507

 131. Sujak, A. Gabrielska, J. Grudzinski, W. Borc, R. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Lutein and zeaxanthin as protectors of lipid membranes against oxidative damage: The structural aspects, Archives of Biochemistry and Biophysics, 371(2), 1999, 301-307

 132. Paradowski, M. L. Misiak, L. E., EPR of Gd3+-doped La0.9Nd0.1F3 crystal: Spin-phonon interactions and spin-lattice relaxations, Acta Physica Polonica A, 95(3), 1999, 367-380

 133. Paradowski, M. L. Korczak, W. Misiak, L. E. Korczak, Z., Growth and investigation of LaxRE1-xF3 (RE = Ce, Pr, Nd) single crystals, in Solid State Crystals: Single Crystal Growth, Characterization, and Applications, Proceedings of SPIE, 3724(), 1999, 47-51

 134. Krawiec, M. Domanski, T. Wysokinski, K. I., Do Van Hove singularities in leads influence tunneling current through quantum dot?, Acta Physica Polonica A, 94(3), 1998, 411-414

 135. Daniluk, A. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P., RHEED intensity oscillations observed during the growth of CaF2 on Si(111), Physical Review B, 57(19), 1998, 12443-12447

 136. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., One-dimensional structures on Si(111) observed by RHEED, Thin Solid Films, 306(2), 1997, 224-227

 137. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Gold-induced ordering on vicinal Si(111), Surface Science, 375(2-3), 1997, 203-209

 138. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Gold-induced one-dimensional ordering on vicinal Si(111), Vacuum, 48(3-4), 1997, 273-275

 139. Paradowski, M. L. Pacyna, A. W. Bombik, A. Korczak, W. Korczak, S. Z., Magnetic susceptibility of LaxNd1-xF3 single crystals, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 166(1-2), 1997, 231-236

 140. Daniluk, A. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P., Monte-Carlo simulation of Ge on Si(111) MBE growth: analysis of percolative structure, Thin Solid Films, 306(2), 1997, 220-223

 141. Daniluk, A. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P., Distributed growth model used for the interpretation of RHEED intensity oscillations observed during the growth of Pb on Si(111) substrates, Thin Solid Films, 306(2), 1997, 228-230

 142. Daniluk, A. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P., RHEED intensity oscillations observed during the growth of YSi2-x on Si(111) substrates, Surface Science, 391(1-3), 1997, 226-236

 143. Misra, S. K. Misiak, L. E., EPR study of Gd3+-doped RbR(SO4)(2)center dot 4H(2)O (R=Pr, Nd, Sm, Eu) single crystals: Phase transitions and spin-Hamiltonian parameters, Physical Review B, 56(5), 1997, 2391-2398

 144. Paradowski, M. L. Misiak, L. E., EPR study of Gd3+ in La0.9Nd0.1F3 single crystal, Nukleonika, 42(2), 1997, 543-550

 145. Misiak, L. E., On crystal growth of LiYF4, in Solid State Crystals: Growth and Characterization, Proceedings of SPIE, 3178(), 1997, 48-51

 146. Jalochowski, M. Hoffman, M. Bauer, E., Quantized hall effect in ultrathin metallic films, Physical Review Letters, 76(22), 1996, 4227-4229

 147. Daniluk, A. Mazurek, P. Mikolajczak, P., RHEED intensity oscillations observed during growth of Ge on Si(111) substrates, Surface Science, 369(1-3), 1996, 91-98

 148. Mitura, Z. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P. Beeby, J. L., In situ characterization of epitaxially grown thin layers, Physical Review B, 53(15), 1996, 10200-10208

 149. Wojtowicz, K. PawlikowskaPawlega, B. Gawron, A. Misiak, L. E. Gruszecki, W. I., Modifying effect of quercetin on the lipid membrane, Folia Histochemica Et Cytobiologica, 34(), 1996, 49-50

 150. Gawron, A. Wójtowicz, K. Misiak L. E., Gruszecki, W. I., Effects of incorporation of lutein and 8-methoxypsoralen into erythrocyte and liposomal membranes, Pharmaceutical Sciences, 2(), 1996, 89-91

 151. Mitura, Z. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P. Maksym, P. A. Beeby, J. L., Structural characterization of thin films with the use of RHEED azimuthal plots, Microscopy of Semiconducting Materials 1995, (), 1995, 541-544

 152. Mazurek, P. Paprocki, K. Mikolajczak, P., Epitaxial silicides: New results from RHEED analysis, Thin Solid Films, 267(1-2), 1995, 95-98


[ powrót do pełnej listy zakładów ]