lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Wiesław Ignacy Gruszecki

prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki

Zakład

Zakład Biofizyki

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Kontakt:

pokój: 201
telefon: (081) 537-62-52
e-mail: wieslaw.gruszecki@umcs.pl

W IF UMCS od roku:

1983

Specjalność naukowa:

biofizyka

Funkcje pełnione w IF UMCS:

Kierownik Zakładu Biofizyki

2006 - 2008 Dyrektor Instytutu Fizyki

Zainteresowania naukowe:

badanie transportu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntezie

badanie własności strukturalnych i dynamicznych błon lipidowych (wpływ karotenoidów i antybiotyków polienowych)

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

1984 - magisterium, UMCS Lublin
1986 - doktorat, UMCS Lublin
1993 - habilitacja, UJ Kraków
1999 - tytuł profesora

Kariera zawodowa - praktyka:

1983 - 1984 asystent techniczny (podczas V roku studiów)
1984 - 1987 asystent
1987 - 1996 adiunkt
1996 - 2003 profesor nadzwyczajny
2003 - profesor zwyczajny 
Kariera zawodowa - inne formy działalności:

Staże naukowe 

Kanada - Universite du Quebeck a Trois-Rivieres - staż postdoktorski 1989 - 1990

Francja  - Dep. Physiol. Veget. et Ecosystemes, Centre Cadarache, 1991, 6 tygodni

Szwajcaria  - Laboratorie de Bioenergetique Universite de Geneve, stypendium Rządu Szwajcarskiego 1991/93, 4 miesiące

Niemcy  - Universitaet Bielefeld Universitaet Muenchen stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft 1993-98, łącznie 5 miesięcy

USA  - University of California Los Angeles „visiting scholar” 1998, 3 miesiące , 1999, 3 miesiące 2001, 3 miesiące

Niemcy  - Max-Born-Institut, Berlin Projekt badawczy DFG 2004, 2 miesiące

Niemcy  - Universitaet Potsdam „visiting scholar” 2006, 2 miesiące
Członkostwo w towarzystwach i organizacjach:

Komitet Biochemii i Biofizyki PAN

Polskie Towarzystwo Biofizyczne

Polskie Towarzystwo Fizyczne

International Carotenoid Society

Zainteresowania i pasje:

Muzyka symfoniczna, skrzypcowa, organowa i oratoryjna

Jazz

Folk słowiański i Romanse rosyjskie

Teatr i Malarstwo Europejskie XIX i XX w.

Gotowanie

Inne:

żona Ewa,

troje dzieci: Natalia, Ignacy, Maria

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. W. I. Gruszecki, Light-driven regulatory mechanisms in the photosynthetic antenna complex LHCII, Biochemical Society Transactions, 38(), 2010, 702-704

 2. W. I. Gruszecki,M. Zubik,R. Luchowski,E. Janik,W. Grudziński,M. Gospodarek,J. Goc,L. Fiedor,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Photoprotective role of the xanthophyll cycle studied by means of modeling of xanthophyll-LHCII interactions, Chemical Physics, 373(), 2010, 122-128

 3. W. I. Gruszecki,R. Luchowski,M. Zubik,W. Grudziński,E. Janik,M. Gospodarek,J. Goc,Z. Gryczynski,I. Gryczynski, Blue-light-controlled photoprotection in plants at the level of the photosynthetic antenna complex LHCII, Journal of Plant Physiology, 167(), 2010, 69-73

 4. E. Janik,W. Maksymiec,W. I. Gruszecki, The photoprotective mechanisms in Secale cereale leaves under Cu and high light stress condition, Journal of Photochemistry and Photobiology B, 101(), 2010, 47-52

 5. I. Rumak,K. Gieczewska,B. Kierdaszuk,W. I. Gruszecki,A. Mostowska,R. Mazur,M. Garstka, 3-D modelling of chloroplast structure under (Mg2+) magnesium ion treatment. Relationship between thylakoid membrane arrangement and stacking, Biochimica et Biophysica Acta -Bioenergetics, 1797(), 2010, 1736-1748

 6. M. Kulma,M. Hereć,W. Grudziński,G. Anderluh,W. I. Gruszecki,K. Kwiatkowska,A. Sobota, Sphingomyelin-rich domains are sites of lysenin oligomerization: Implications for raft studies, Biochimica et Biophysica Acta -Biomembranes, 1798(), 2010, 471-481

 7. E. Janik,W. Maksymiec,R. Mazur,M. Garstka,W. I. Gruszecki, Structural and Functional Modifications of the Major Light-Harvesting Complex II in Cadmium- or Copper-Treated Secale cereale, Plant and Cell Physiology, 51(), 2010, 1330-1340

 8. W. I. Gruszecki, R. Luchowski, M. Gagos, M. Arczewska, P. Sarkar, M. Herec, B. Mysliwa-Kurdziel, K. Strzalka, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, Molecular organization of antifungal antibiotic amphotericin B in lipid monolayers studied by means of Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, Biophysical Chemistry, 143(), 2009, 95-101

 9. W. I. Gruszecki, M. Gospodarek, W. Grudziński, R. Mazur, K. Gieczewska, M. Garstka, Light-induced Change of Configuration of the LHCII-Bound Xanthophyll (Tentatively Assigned to Violaxanthin): A Resonance Raman Study, Jorunal Physics Chemistry B, 113(), 2009, 2506-2512

 10. W. I. Gruszecki, E. Janik, R. Luchowski, P. Kernen, W. Grudziński, I. Gryczynski, Z. Gryczynski, Supramolecular Organization of the Main Photosynthetic Antenna Complex LHCII: A Monomolecular Layer Study, Langmuir, 25(), 2009, 9384–9391

 11. J. Widomska, A. Kostecka-Gugala, D. Latowski, W. I. Gruszecki, K. Strzalka, Calorimetric studies of the effect of cis-carotenoids on the thermotropic phase behavior of phosphatidylcholine bilayers, Biophysical Chemistry, 140(), 2009, 108-114

 12. K. Olejnik, D. Plochocka, M. Grynberg, G. Goch, W. I. Gruszecki, T. Basinska, E. Kraszewska, Mutational analysis of the AtNUDT7 Nudix hydrolase from Arabidopsis thaliana reveals residues required for protein quaternary structure formation and activity, Acta Biochimica Polonica, 56(), 2009, 291-300

 13. Marczak, M. Mazur, A. Gruszecki, W. Skorupska, A., PssO a unique extracellular protein important for exopolysaccharide synthesis in Rhizobium leguminosarum bv. trifolii, Biochimie, 90(), 2008, 1781-1790

 14. Grzyb, J. Gagoś, M. Gruszecki, W. Bojko, M. Strzałka , K., Interaction of ferredoxin:NADP+ oxidoreductase with model membranes, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 133-142

 15. Hereć, M. Gagoś, M. Kulma, M. Kwiatkowska, K. Sobota, A. Gruszecki, W., Secondary structure and orientation of the pore-forming toxin lysenin in a sphingomyelin-containing membrane, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 872-879

 16. Kupisz, K. Sujak, A. Patyra, M. Trębacz, K. Gruszecki, W., Can membrane-bound carotenoid pigment zeaxanthin carry out a transmembrane proton transfer?, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 2334-2340

 17. Okulski, W. Sujak, A. Gruszecki, W., Dipalmitoylphosphatidylcholine membranes modified with carotenoid pigment lutein: Experiment versus Monte Carlo simulation study of the membrane organization, Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1778(), 2008, 2105-2118

 18. Gagoś, M. Gruszecki, W., Organization of polyene antibiotic amphotericin B at the argon-water interface, Biophysical Chemistry, 137(), 2008, 110-115

 19. Gagoś, M. Hereć, M. Arczewska, M. Czernel, G. Dalla Serra, M. Gruszecki, W., Anomalously high aggregation level of the polyene antibiotic amphotericin B in acidic medium: implications for the biological action, Biophysical Chemistry, 136(), 2008, 44-49

 20. Gruszecki, W. Janik, E. Grudzinski, W. Kernen, P. Gospodarek, M. Maksymiec, W. Krupa, Z., Specific molecular aggregation of photosynthetic pigment-protein complex LHCII, Single Molecule Spectroscopy and Imaging - Proceedings of SPI, (), 2008, 6862, 68620W-1-8

 21. Janik, E. Grudziński, W. Gruszecki, W. Krupa, Z., The xanthophyll cycle pigments in Secale cereale leaves under combined Cd and high light stress conditions, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 90(), 2008, 47-52

 22. Sujak, A. Gagos, M. Serra, M.D. Gruszecki, W.I., Organization of two-component monomolecular layers formed with dipalmitoylphosphatidylcholine and the carotenoid pigment, canthaxanthin, Molecular Membrane Biology, 24(5-6), 2007, 431-441

 23. Herec, M. Islamov, A. Kuklin, A. Gagos, M. Gruszecki, W.I., Effect of antibiotic amphotericin B on structural and dynamic properties of lipid membranes formed with egg yolk phosphatidylcholine, Chemistry And Physics Of Lipids, 147(2), 2007, 78-86

 24. Pawllikowska-Pawlega, B. Gruszecki, W.I. Misiak, L. Paduch, R. Piersiak, T. Zarzyka, B. Pawelec, J. Gawron, A., Modification of membranes by quercetin, a naturally occurring flavonoid, via its incorporation in the polar head group, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes , 1768(), 2007, 2195-2204

 25. Sujak, A. Strzałka, K. Gruszecki, W.I., Thermotropic phase behaviour of lipid bilayers containing carotenoid pigment cathaxanthin: a differential scanning calorimetry study, Chemistry and Physics of Lipids, 145(), 2007, 1-12

 26. Legall, H. Stiel, H. Beck, M. Leupold, D. Gruszecki, W.I. Lokstein, H. , Near edge X-ray absorption fine structure spectroscopy (NEXAFS) of pigment-protein complexes: Peridinin-chlorophyll a protein (PCP) of Amphidinium carterae, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70(), 2007, 369-376

 27. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Gospodarek, M. Patyra, M. Maksymiec, W., Xanthophyll-induced aggregation of LHCII as a switch between light-harvesting and energy dissipation systems, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1757(11), 2006, 1504-1511

 28. Marczak, M. Mazur, A. Krol, J. E. Gruszecki, W. I. Skorupska, A., Lipoprotein PssN of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii: Subcellular localization and possible involvement in exopolysaccharide export, Journal of Bacteriology, 188(19), 2006, 6943-6952

 29. Gabrielska, J. Gagos, M. Gubernator, J. Gruszecki, W. I., Binding of antibiotic amphotericin B to lipid membranes: A H-1 NMR study, Febs Letters, 580(11), 2006, 2677-2685

 30. Gruszecki, W. I. Gospodarek, M. Jaskowska, A. Spiewla, E., Adaptation of the photosynthetic apparatus of Nitellopsis obtusa to changing light intensity at the molecular level: different pathways of a singlet excitation quenching, Acta Physiologiae Plantarum, 28(2), 2006, 127-136

 31. Gagos, M. Gabrielska, J. Dalla Serra, M. Gruszecki, W. I., Binding of antibiotic amphotericin B to lipid membranes: monomolecular layer technique and linear dichroism-FTIR studies, Molecular Membrane Biology, 22(5), 2005, 433-442

 32. Milanowska, J. Gruszecki, W. I., Heat-induced and light-induced isomerization of the xanthophyll pigment zeaxanthin, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 80(3), 2005, 178-186

 33. Herec, M. Dziubinska, H. Trebacz, K. Morzycki, J. W. Gruszecki, W. I., An effect of antibiotic amphotericin B on ion transport across model lipid membranes and tonoplast membranes, Biochemical Pharmacology, 70(5), 2005, 668-675

 34. Gagos, M. Menestrina, G. Niewiadomy, A. Gruszecki, W. I., Molecular organization of the antifungal and anticancer drug 2- (2,4-dihydroxyphenylo)-5,6-dichlorobenzothiazole in solution and in monolayers: An effect of pH, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 80(2), 2005, 101-106

 35. Gruszecki, W. I. Strzalka, K., Carotenoids as modulators of lipid membrane physical properties, Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, 1740(2), 2005, 108-115

 36. Gruszecki, W. I. Stiel, H. Niedzwiedzki, D. Beck, A. Milanowska, J. Lokstein, H. Leupold, D., Towards elucidating the energy of the first excited singlet state of xanthophyll cycle pigments by X-ray absorption spectroscopy, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1708(1), 2005, 102-107

 37. Niedzwiedzki, D. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Temperature-induced isomerization of violaxanthin in organic solvents and in light-harvesting complex II, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 78(2), 2005, 109-114

 38. Gagos, M. Niewiadomy, A. Gruszecki, W. I., Molecular organization of the antifungal and anticancer drug 2- (2,4-dihydroxyphenylo)-5,6-dichlorobenzothiazole (dHBBT) in solution and in lipid membranes studied by means of electronic absorption spectroscopy, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 76(1-3), 2004, 33-40

 39. Iwaszko, E. Wardak, A. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Ion transport across model lipid membranes containing light- harvesting complex II: an effect of light, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 74(1), 2004, 13-21

 40. Milanowska, J. Polit, A. Wasylewski, Z. Gruszecki, W. I., Interaction of isomeric forms of xanthophyll pigment zeaxanthin with dipalmitoylphosphatidylcholine studied in monomolecular layers, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 72(1-3), 2003, 1-9

 41. Gruszecki, W. I. Herec, M., Dimers of polyene antibiotic amphotericin B, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 72(1-3), 2003, 103-105

 42. Pawlikowska-Pawlega, B. Gruszecki, W. I. Misiak, L. E. Gawron, A., The study of the quercetin action on human erythrocyte membranes, Biochemical Pharmacology, 66(4), 2003, 605-612

 43. Gruszecki, W. I. Gagos, M. Herec, M. Kernen, P., Organization of antibiotic amphotericin B in model lipid membranes. A mini review, Cellular & Molecular Biology Letters, 8(1), 2003, 161-170

 44. Niedzwiedzki, D. Gruszecki, W. I., Interaction between chlorophyll a and violaxanthin in different steric conformations - Model studies in monomolecular layers, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 28(1), 2003, 27-38

 45. Gruszecki, W. I. Gagos, M. Herec, M., Dimers of polyene antibiotic amphotericin B detected by means of fluorescence spectroscopy: molecular organization in solution and in lipid membranes, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 69(1), 2003, 49-57

 46. Sujak, A. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Xanthophyll pigments lutein and zeaxanthin in lipid multibilayers formed with dimyristoylphosphatidylcholine, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 68(1), 2002, 39-44

 47. Gruszecki, W. I. Gagos, M. Kernen, P., Polyene antibiotic amphotericin B in monomolecular layers: spectrophotometric and scanning force microscopic analysis, Febs Letters, 524(1-3), 2002, 92-96

 48. Grudzinski, W. Krupa, Z. Garstka, M. Maksymiec, W. Swartz, T. E. Gruszecki, W. I., Conformational rearrangements in light-harvesting complex II accompanying light-induced chlorophyll a fluorescence quenching, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1554(1-2), 2002, 108-117

 49. Gruszecki, W. I. Trebacz, K. Iwaszko, E., Application of very small force measurements in monitoring the response of sunflower to weak blue light, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 66(2), 2002, 141-147

 50. Gagos, M. Koper, R. Gruszecki, W. I., Spectrophotometric analysis of organisation of dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers containing the polyene antibiotic amphotericin B, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1511(1), 2001, 90-98

 51. Grudzinski, W. Matula, M. Sielewiesiuk, J. Kernen, P. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Effect of 13-cis violaxanthin on organization of light harvesting complex II in monomolecular layers, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1503(3), 2001, 291-302

 52. Sujak, A. Gruszecki, W. I., Organization of mixed monomolecular layers formed with the xanthophyll pigments lutein or zeaxanthin and dipalmitoylphosphatidylcholine at the argon-water interface, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 59(1-3), 2000, 42-47

 53. Okulski, W. Sujak, A. Gruszecki, W. I., Dipalmitoylphosphatidylcholine membranes modified with zeaxanthin: numeric study of membrane organisation, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1509(1-2), 2000, 216-228

 54. Sujak, A. Okulski, W. Gruszecki, W. I., Organisation of xanthophyll pigments lutein and zeaxanthin in lipid membranes formed with dipalmitoylphosphatidylcholine, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1509(1-2), 2000, 255-263

 55. Gruszecki, W. I. Zelent, B. Tajmir-Riahi, H. A. Wang, G. M. Taleb, T. Veeranjaneyulu, K. Leblanc, R. M., Chlorophyll a-violaxanthin interactions in monolayers at air- water interface and in Langmuir-Blodgett films, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 19(2), 2000, 117-125

 56. Janas, T. Nowotarski, K. Gruszecki, W. I. Janas, T., The effect of hexadecaprenol on molecular organisation and transport properties of model membranes, Acta Biochimica Polonica, 47(3), 2000, 661-673

 57. Wardak, A. Brodowski, R. Krupa, Z. Gruszecki, W. I., Effect of light-harvesting complex II on ion transport across model lipid membranes, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 56(1), 2000, 12-18

 58. Sujak, A. Gabrielska, J. Grudzinski, W. Borc, R. Mazurek, P. Gruszecki, W. I., Lutein and zeaxanthin as protectors of lipid membranes against oxidative damage: The structural aspects, Archives of Biochemistry and Biophysics, 371(2), 1999, 301-307

 59. Gruszecki, W. I. Sujak, A. Strzalka, K. Radunz, A. Schmid, G. H., Organisation of xanthophyll-lipid membranes studied by means of specific pigment antisera, spectrophotometry and monomolecular layer technique lutein versus zeaxanthin, Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences, 54(7-8), 1999, 517-525

 60. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Matula, M. Kernen, P. Krupa, Z., Light-induced excitation quenching and structural transition in light-harvesting complex II, Photosynthesis Research, 59(2-3), 1999, 175-185

 61. Gruszecki, W. I. Grudzinski, W. Banaszek-Glos, A. Matula, M. Kernen, P. Krupa, Z. Sielewiesiuk, J., Xanthophyll pigments in light-harvesting complex II in monomolecular layers: localisation, energy transfer and orientation, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1412(2), 1999, 173-183

 62. Kernen, P. Gruszecki, W. I. Matula, M. Wagner, P. Ziegler, U. Krupa, Z., Light-harvesting complex II in monocomponent and mixed lipid- protein monolayers, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1373(2), 1998, 289-298

 63. Wojtowicz, K. Gruszecki, W. I. Walicka, M. Barwicz, J., Effect of amphotericin B on dipalmitoylphosphatidylcholine membranes: calorimetry, ultrasound absorption and monolayer technique studies, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1373(1), 1998, 220-226

 64. Kernen, P. Gruszecki, W. I. Matula, M. Wagner, P. Ziegler, U. Krupa, Z., Spectroscopic studies and scanning force microscopy of light- harvesting complex II in supported protein and lipid monolayers, Biophysical Journal, 74(2), 1998, A75-A75

 65. Gruszecki, W. I. Wardak, A. Maksymiec, W., The effect of blue light on electron transport in photosystem II reconstituted in planar bilayer lipid membrane, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 39(3), 1997, 265-268

 66. Gruszecki, W. I. Strzalka, K. Radunz, A. Schmid, G. H., Cyclic electron flow around photosystem II as examined by photosynthetic oxygen evolution induced by short light flashes, Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences, 52(3-4), 1997, 175-179

 67. Gruszecki, W. I. Matula, M. Naomi, K. C. Koyama, Y. Krupa, Z., Cis-trans-isomerization of violaxanthin in LHC II: Violaxanthin isomerization cycle within the violaxanthin cycle, Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1319(2-3), 1997, 267-274

 68. Gruszecki, W. I. Matula, M. MysliwaKurdziel, B. Kernen, P. Krupa, Z. Strzalka, K., Effect of xanthophyll pigments on fluorescence of chlorophyll a in LHC II embedded to liposomes, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 37(1-2), 1997, 84-90

 69. Gabrielska, J. Gruszecki, W. I., Zeaxanthin (dihydroxy-beta-carotene but not beta-carotene rigidifies lipid membranes: A H-1-NMR study of carotenoid-egg phosphatidylcholine liposomes, Biochimica Et Biophysica Acta-Biomembranes, 1285(2), 1996, 167-174

 70. Wojtowicz, K. PawlikowskaPawlega, B. Gawron, A. Misiak, L. E. Gruszecki, W. I., Modifying effect of quercetin on the lipid membrane, Folia Histochemica Et Cytobiologica, 34(), 1996, 49-50

 71. Gruszecki, W. I. Matula, M. Daniluk, A. Krupa, Z., Increased heat emission in photosynthetic apparatus of rye subjected to light stress, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 32(1-2), 1996, 67-69

 72. Gruszecki, W. I. Strzalka, K. Bader, K. P. Radunz, A. Schmid, G. H., Involvement of the xanthophyll cycle in regulation of cyclic electron flow around photosystem II, Zeitschrift Fur Naturforschung C-a Journal of Biosciences, 51(1-2), 1996, 47-52


[ powrót do pełnej listy pracowników ]