lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Mieczysław Jałochowski

prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

Zakład

Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Kontakt:

pokój: 404
telefon: (081) 537-62-85
e-mail: mieczyslaw.jalochowski@umcs.pl

Specjalność naukowa:

fizyka doświadczalna

Funkcje pełnione w IF UMCS:

Kierownik Zakładu

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. M. Krawiec,M. Jałochowski, Array of double Au-Ag chains on the Si(557) surface, Applied Surface Science, 256(), 2010, 4813-4817

 2. M. Krawiec,M. Jałochowski, Doping of the step-edge Si chain: Ag on a Si(557)-Au surface, Physical Review B, 82(), 2010, 195443 (1-7)

 3. T. Kwapiński,M. Jałochowski, Signature of tip electronic states on tunneling spectra, Surface Science, 604(), 2010, 1752-1756

 4. A. Stępniak, P. Nita, M. Krawiec, M. Jałochowski, In and Si adatoms on Si(111)5x2-Au: Scanning tunneling microscopy and first-principles density functional calculations, Physical Review B, 80(), 2009, 125430 (1-8)

 5. HoangVuChung, M. Klevenz, R. Lovrincic, F. Neubrech, O. Skibbe, A. Pucci, P. Nita, M. Jałochowski, T. Nagao, Studies on gold atom chains and lead nanowires on silicon vicinal surfaces, Journal of Physics: Conference Series, 187(), 2009, 012025 (1-6)

 6. Klevenz, M. Neubrech, F. Lovrincic, R. Jałochowski, M. Pucci, A., Infrared resonances of self-assembled Pb nanorods, Applied Physics Letters, 92(), 2008, 133116 (1-3)

 7. Kisiel, M. Skrobas, K. Jałochowski, M., Photoelectron diffraction effect In the highly ordered Si(557)/Pb surface, Applied Surface Science, 254(), 2008, 4313-4317

 8. Jałochowski, M., Monoatomowe łańcuchy na wicynalnych powierzchniach Si, Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 9. Stępniak, A. Nita, P. Jałochowski, M., Jednowymiarowe struktury In na powierzchni Si(11 11 13), Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 10. Nita, P. Stępniak, A. Jałochowski, M. Skrobas, K. Zdyb, R. Krawiec, M., Rekonstrukcje In na powierzchni Si(335)-Au,Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 11. Nita, P. Stępniak, A. Jałochowski, M., Podwójne łańcuchy In na powierzchni Si(335)-Au, Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, U-6

 12. Jałochowski, M. Stróżak, M. Zdyb, R., Klastery atomów Pb na powierzchni Si(111)-(7x7), Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, P-I-13

 13. Skrobas, K. Zdyb, R. Kisiel, M. Jałochowski, M., Band structure of In chains on Si(335)-Au, Materials Science-Poland, 26(), 2008, 55-61

 14. Skrobas, K. Zdyb, R. Jałochowski, M., Struktura elektronowa klasterów Pb i In na powierzchni Si(111)-(7x7), Kraków, II Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Książka streszczeń, (), 2008,

 15. Kwapiński, T. Jałochowski, M. Nita, P. Stępniak, A., Asymetria przewodnictwa STS pojedynczych atomów, Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, P-I-12

 16. Stępniak, A. Nita, P. Krawiec, M. Jałochowski, M., Jednowymiarowe struktury z atomów In na powierzchni Si(111)-(5x2)-Au, Zakopane, Streszczenia V Seminarium STM/AFM, wyd. IF UJ, Kraków 2008, (), 2008, U-4

 17. Kwapiński, T. Krawiec, M. Jałochowski, M., STM tunneling through a quantum wire with a side-attached impurity, Physics Letters A, 372(), 2008, 154-161

 18. Krawiec, M. Jalochowski, M., Thermoelectric effects in STM tunneling through a monoatomic chain, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 244(7), 2007, 2464-2469

 19. Kisiel, M. Skrobas, K. Zdyb, R. Mazurek, P. Jałochowski, M., Pb chains on ordered Si(335) surface, Physics Letters A, 364(), 2007, 152-156

 20. Tringides, M.C. Jalochowski, M. Bauer, E., Quantum size effects in metallic nanostructures, Physics Today, 60(), 2007, 50-54

 21. Pucci, A. Kost, F. Fahsold, G. Jalochowski, M., Infrared spectroscopy of Pb layer growth on Si(111), Physical Review B, 74(12), 2006, art. no.-125428

 22. Kisiel, M. Jalochowski, M. Zdyb, R., Morphology and electronic structure of submonolayer Pb on Si(111)-(6x6)Au, Physics Letters A, 357(2), 2006, 141-145

 23. Zdyb, R. Pavlovska, A. Jalochowski, M. Bauer, E., Self-organized Fe nanostructures on W(110), Surface Science, 600(8), 2006, 1586-1591

 24. Krawiec, M. Jalochowski, M. Kisiel, M., High resolution scanning tunneling spectroscopy of ultrathin Pb on Si(111)-(6 x 6) substrate, Surface Science, 600(8), 2006, 1641-1645

 25. Krawiec, M. Kwapinski, T. Jalochowski, M., Double nonequivalent chain structure on a vicinal Si(557)-Au surface, Physical Review B, 73(7), 2006, art. no.-075415

 26. Kisiel, M. Skrobas, K. Jalochowski, M., Angle-resolved photoemission of ultrathin Pb films on Si(111)- (6x6)Au: quantum size effect, Optica Applicata, 35(3), 2005, 443-448

 27. Kisiel, M. Skrobas, K. Zdyb, R. Jalochowski, M., Band structure of Au monoatomic chains on Si(335) and Si(557) surfaces, Optica Applicata, 35(3), 2005, 449-455

 28. Krawiec, M. Kwapinski, T. Jalochowski, M., Scanning tunneling microscopy of monoatomic gold chains on vicinal Si(335) surface: experimental and theoretical study, Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics, 242(2), 2005, 332-336

 29. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Optical recognition of structural and electronic transformation of Pb ultrathin films, Journal of Physics-Condensed Matter, 16(39), 2004, S4345-S4352

 30. Zdyb, R. Jalochowski, M. Strozak, M., Quantum size effect in absorption of low energy electrons in Pb layers, Vacuum, 74(2), 2004, 217-222

 31. Strozak, M. Hnatyuk, V. Jalochowski, M., Optical properties of Pb nanowires on Si(335), Vacuum, 74(2), 2004, 241-245

 32. Jalochowski, M., Si(111)-(6 x 6)Au surface morphology and nucleation of Pb at low temperature, Progress in Surface Science, 74(1-8), 2003, 97-107

 33. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Reflectance anisotropy during growth of Pb nanowires on well ordered Si(335) surface, Applied Surface Science, 211(1-4), 2003, 209-215

 34. Kuroiwa, N. Fukushima, Y. Rajasekar, P. Neddermeyer, H. Jalochowski, M. Bauer, E. Yasue, T. Koshikawa, T., Copper nanostructure formation and structure analysis on hydrogen-terminated Si(111) surface, Surface and Interface Analysis, 35(1), 2003, 24-28

 35. Jartych, E. Jalochowski, M. Budzynski, M., Influence of the electrodeposition parameters on surface morphology and local magnetic properties of thin iron layers, Applied Surface Science, 193(1-4), 2002, 210-216

 36. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Anomalous optical absorption in ultrathin Pb films, Physical Review B, 66(20), 2002, art. no.-205417

 37. Mazurek, P. Jalochowski, M., Ordering of the vicinal Si(1510) surface at low Au coverage, Optica Applicata, 32(3), 2002, 247-252

 38. Jalochowski, M. Strozak, M., Optical anisotropy of Pb nanowires on Si(533) surface, Optica Applicata, 32(3), 2002, 373-379

 39. Yasue, T. Koshikawa, T. Jalochowski, M. Bauer, E., LEEM observation of formation of Cu nano-islands on Si(111) surface by hydrogen termination, Surface Science, 493(1-3), 2001, 381-388

 40. Jartych, E. Chocyk, D. Budzynski, A. Jalochowski, M., Surface morphology and local magnetic properties of electrodeposited thin iron layers, Applied Surface Science, 180(3-4), 2001, 246-254

 41. Jalochowski, M. Bauer, E., Self-assembled parallel mesoscopic Pb-wires on Au-modified Si(533) substrates, Progress in Surface Science, 67(1-8), 2001, 79-97

 42. Zdyb, R. Strozak, M. Jalochowski, M., Gold-induced faceting on Si(533) surface studied by RHEED, Vacuum, 63(1-2), 2001, 107-112

 43. Jalochowski, M. Bauer, E., Growth of metallic nanowires on anisotropic Si substrates : Pb on vicinal Si(001), Si(755), Si(533), and Si(110), Surface Science, 480(3), 2001, 109-117

 44. Yasue, T. Koshikawa, T. Jalochowski, M. Bauer, E., Dynamic observations of the formation of thin Cu layers on clean and hydrogen-terminated Si(111) surfaces, Surface Science, 480(3), 2001, 118-127

 45. Koshikawa, T. Yasue, T. Jalochowski, M. Bauer, E., Dynamic LEEM observation of Cu nanostructure formation processes on Si(111) with and without hydrogen, Microbeam Analysis 2000, Proceedings, (), 2000, 259-260

 46. Yasue, T. Koshikawa, T. Jalochowski, M. Bauer, E., Dynamic LEEM observation of Cu nanostructure formation processes on Si(111) with hydrogen, Surface Review and Letters, 7(5-6), 2000, 595-599

 47. Jalochowski, M., Self-assembled parallel mesoscopic Pb wires on vicinal Si(III), Acta Physica Polonica A, 98(3), 2000, 259-269

 48. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., One-dimensional structures on Si(111) observed by RHEED, Thin Solid Films, 306(2), 1997, 224-227

 49. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Gold-induced ordering on vicinal Si(111), Surface Science, 375(2-3), 1997, 203-209

 50. Jalochowski, M. Strozak, M. Zdyb, R., Gold-induced one-dimensional ordering on vicinal Si(111), Vacuum, 48(3-4), 1997, 273-275

 51. Jalochowski, M. Hoffman, M. Bauer, E., Quantized hall effect in ultrathin metallic films, Physical Review Letters, 76(22), 1996, 4227-4229


[ powrót do pełnej listy pracowników ]