lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Krzysztof Murawski

prof. dr hab. Krzysztof Murawski

Zakład

Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Kontakt:

pokój: 309
telefon: (081) 537-61-98
e-mail: kmur@kft.umcs.lublin.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/kmur/

W IF UMCS od roku:

2001

Specjalność naukowa:

astrofizyka

Funkcje pełnione w IF UMCS:

kierownik Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji

Zainteresowania naukowe:

fizyka Słońca, komet, magnetosfer planet, wiatru slonecznego, plazma astrofizyczna, teoria fal (solitonów), numeryczne metody rozwiązywania równań różniczkowych

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

mgr 1982 – UMCS

doktor 1989 – Flinders University of South Australia

doktor 1991 – UMCS

doktor habilitowany 1995 – Uniwersytet Wrocławski

prof. 2005 – UMCSStudia doktoranckie w Uniwersytecie Flindersa w Południowej Australii -- 1986-1988

Studia podoktoranckie (post-doc) w Uniwersytecie Św. Andrzeja, Szkocja -- 1990-1992

Staż naukowy (fellowship) w Uniwersytecie Katolickim w Leuven, Belgia -- 1992-1994

Staż naukowy (fellowship) w Instytucie Południowo-Zachodnim w San Antonio, Texas, USA -- 1994-1995

Staż naukowy (visiting professorship) w Universitas de Illes Ballears, Hiszpania -- 5 miesięcy w latch 1995, 1996 i 1997

Staż naukowy (STA fellowship) w Communication Research Laboratory, Tokyo, Japonia -- 1 miesiąc w 1996 roku

Kariera zawodowa - inne formy działalności:

Działalność naukowa dotyczy symulacji numerycznych zjawisk falowych w atmosferze Słońca, Wenus, Marsa i komet. Przeprowadzone badania dotyczyły również zaawansowanych symulacji numerycznych procesów oddziaływania wiatru słonecznego z ciałami niebieskimi nie posiadającymi własnego pola magnetycznego.

Rezultatem badań są też publikacje dotyczące oddziaływania fali f z turbulentnym polem prędkości występującym w warstwie konwekcyjnej Słońca. Prowadził badania nad wpływem pól stochastycznych na częstość i amplitudę fal akustycznych. Praca naukowa polegała na analitycznym wyprowadzeniu związków dyspersyjnych dla fal stochastycznych i weryfikacji tych zwiazków wynikami symulacji numerycznych.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach:

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Polskie Towarzystwo Astrofizyczne

Komitet Astronomii PAN

Rada Naukowa Komitetu Badań Kosmicznych PAN

Zainteresowania i pasje:

Muzyka, podróże, sport

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. K. Murawski,Z. E. Musielak, Linear Alfvén waves in the solar atmosphere, Astronomy and Astrophysics A, 37(), 2010, 518

 2. K. Murawski,T. V. Zaqarashvili, Numerical simulations of spicule formation in the solar atmosphere, Astronomy and Astrophysics A, 519(), 2010, 1-9

 3. P. Konkol,K. Murawski, Vertical oscillations of a solar coronal loop in a gravitationally stratified solar corona: comparison of 3D and 2D cases, Acta Physica Polonica B, 41(), 2010, 1369-1381

 4. M. Selwa,K. Murawski,S. K. Solanki,L. Ofman, Excitation of vertical kink waves in a solar coronal arcade loop by a periodic driver, Astronomy and Astrophysics A, 512(), 2010, 1-8

 5. P. Konkol,K. Murawski,D. Lee,K. Weide, Numerical simulations of the attenuation of the fundamental slow magnetoacoustic standing mode in a gravitationally stratified solar coronal arcade, Astronomy and Astrophysics A, 521(), 2010, 1-6

 6. M. Gruszecki, K. Murawski, S. Fromang, R. Teyssier, Vertical oscillations of a curved coronal slab in an inhomogeneous plasma, Acta Physica Polonica B, 40(), 2009, 367-377

 7. R. Ogrodowczyk, K. Murawski, S. K. Solanki, Slow magnetoacoustic standing waves in a curved solar coronal slab, Astronomy and Astrophysics, 595(), 2009, 313-318

 8. A. Wasiljew, K. Murawski, Numerical simulations of the first harmonic kink mode of vertical oscillations of a solar coronal loop, Astronomy and Astrophysics, 498(), 2009, 863-868

 9. D. J. Pascoe, V. M. Nakariov, T. D. Arber, K. Murawski, Sausage oscillations in loops with a non-uniform cross-section, Astronomy and Astrophysics, 494(), 2009, 1119-1125

 10. N. Terada, H. Shinagawa, T. Tanaka, K. Murawski, K. H. Shinagawa, T. Tanaka, K. Murawski, K. Terada, A three-dimensional, multi-species, comprehensive MHD model of the solar wind interaction with the planet Venus comprehensive MHD model of the solar wind interaction with the planet Venus, Journal of Geophysical Research, 114(), 2009, A09208(1-11)

 11. Gruszecki, M. Murawski, K. McLaughlin, J., Influence of a dense photospheric-like layer on vertical oscillations of a curved coronal slab, Astronomy and Astrophysics, 489(), 2008, 413-418

 12. Gruszecki, M. Murawski, K., Vertical oscillations of an arcade loop in a gravitationally stratified solar corona, Astronomy and Astrophysics, 487(), 2008, 717-721

 13. Gruszecki, M. Murawski, K. Ofman, L., Standing fast magnetoacoustic kink waves of solar coronal loops with field-aligned flow, Astronomy and Astrophysics, 488(), 2008, 757-761

 14. Zaqarashvili, T.V. Murawski, K., Torsional oscillations of longitudinally inhomogeneous coronal loops, Astronomy & Astrophysics, 470(1), 2007, 353-357

 15. Ogrodowczyk, R. Murawski, K., Numerical simulations of slow magnetosonic standing waves in a straight solar coronal slab, Astronomy and Astrophysics, 467(), 2007, 311-316

 16. Ogrodowczyk, R. Murawski, K., Numerical simulations of impulsively excited magnetosonic waves in two parallel solar coronal slabs, Astronomy and Astrophysics, 461(), 2007, 1133-1139

 17. Selwa, M. Murawski, K. Solanki, S.K. Wang, T.J., Energy leakage as an attenuation mechanism for vertical kink oscillations in solar coronal wave guides, Astronomy and Astrophysics, 462(), 2007, 1127-1135

 18. Gruszecki, M. Murawski, K. Solanki, S.K. Ofman, L., Attenuation of Alfvén waves in straight and curved coronal slabs, Astronomy and Astrophysics, 469(), 2007, 1117-1121

 19. Selwa, M. Ofman, L. Murawski, K., Numerical simulations of slow standing waves in a curved solar coronal loop, Astrophysical Journal, 668(), 2007, L83-L86

 20. Gruszecki, M. Murawski, K. Selwa, M. Ofman, L., Numerical simulations of vertical oscillations of a multi- stranded coronal loop, Astronomy & Astrophysics, 460(3), 2006, 887-892

 21. Ogrodowczyk, R. Murawski, K., Numerical simulations of impulsively generated magnetosonic waves in a coronal loop, Solar Physics, 236(2), 2006, 273-283

 22. Selwa, M. Solanki, S. K. Murawski, K. Wang, T. J. Shumlak, U., Numerical simulations of impulsively generated vertical oscillations in a solar coronal arcade loop, Astronomy & Astrophysics, 454(2), 2006, 653-661

 23. Murawski, K. Selwa, M. Rossmanith, J. A., Numerical simulations of vertical oscillations of a curved coronal loop, Solar Physics, 231(1-2), 2005, 87-94

 24. Selwa, M. Murawski, K. Solanki, S. K. Wang, T. J. Toth, G., Numerical simulations of vertical oscillations of a solar coronal loop, Astronomy & Astrophysics, 440(1), 2005, 385-390

 25. Murawski, K. Selwa, M. Nocera, L., Numerical simulations of fast magnetosonic waves in a curved coronal loop, Astronomy & Astrophysics, 437(2), 2005, 687-690

 26. Selwa, M. Murawski, K. Solanki, S. K., Excitation and damping of slow magnetosonic standing waves in a solar coronal loop, Astronomy & Astrophysics, 436(2), 2005, 701-709

 27. Selwa, M. Murawski, K., Numerical simulations of impulsively generated mass density perturbations in a solar coronal loop, Astronomy & Astrophysics, 425(2), 2004, 719-724

 28. Selwa, M. Murawski, K. Kowal, G., Three-dimensional numerical simulations of impulsively generated MHD waves in solar coronal loops, Astronomy & Astrophysics, 422(3), 2004, 1067-1072

 29. Selwa, A. Skartlien, R. Murawski, K., Numerical simulations of stochastically excited sound waves in a random medium, Astronomy & Astrophysics, 420(3), 2004, 1123-1127

 30. Murawski, K., Acoustic waves in random fields, Waves in Random Media, 14(3), 2004, 467-477

 31. Selwa, M. Murawski, K., Numerical simulations of impulsively generated MHD waves in a solar coronal loop, Acta Astronomica, 54(2), 2004, 211-220

 32. Murawski, K. Nocera, L. Pelinovsky, E. N., Frequency and amplitude alterations of sound modes in a space- dependent random mass density field, Waves in Random Media, 14(2), 2004, 109-117

 33. Nocera, L. Murawski, K., Frequency shift of acoustic gravity waves in a stratified, isothermal, turbulent atmosphere, Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics, 98(1), 2004, 63-84

 34. Murawski, K. Medrek, M., Numerical simulations of frequency shift and amplitude alteration of sound waves in random mass density and velocity fields, Waves in Random Media, 13(4), 2003, 287-301

 35. Murawski, K. Medrek, M., One-dimensional numerical simulations of random sound impulses, Waves in Random Media, 13(4), 2003, 311-320

 36. Nocera, L. Medrek, M. Murawski, K., Solar acoustic oscillations in a random density field (vol 373, pg 301, 2001), Astronomy & Astrophysics, 407(2), 2003, 759-759

 37. Murawski, K., Random sound waves in a weakly stratified atmosphere, Waves in Random Media, 12(4), 2002, 433-441

 38. Medrek, M. Michalczyk, J. Murawski, K. Nocera, L., Numerical simulations of random sound waves, Waves in Random Media, 12(2), 2002, 211-221

 39. Murawski, K. Nocera, L. Pelinovsky, E. N., Influence of wave noise on frequencies and amplitudes of the solar p-modes, Astronomy & Astrophysics, 387(1), 2002, 335-338

 40. Murawski, K. Nocera, L. Medrek, M., The effect of time-dependent random mass density field on frequencies of solar sound waves, Astronomy & Astrophysics, 376(2), 2001, 708-712

 41. Murawski, K. Oliver, R. Ballester, J. L., Nonlinear fast magnetosonic waves in solar coronal holes, Astronomy & Astrophysics, 375(1), 2001, 264-274

 42. Nocera, L. Medrek, M. Murawski, K., Solar acoustic oscillations in a random density field, Astronomy & Astrophysics, 373(1), 2001, 301-306

 43. Murawski, K. Nakariakov, V. M. Pelinovsky, E. N., Fast magnetoacoustic waves in a randomly structured solar corona, Astronomy & Astrophysics, 366(1), 2001, 306-310

 44. Medrek, M. Murawski, K. Nakariakov, V., Propagational aspects of sunquake waves, Acta Astronomica, 50(3), 2000, 405-416

 45. Murawski, K., Turbulent f-mode in a stratified solar atmosphere, Astronomy and Astrophysics, 360(2), 2000, 707-714

 46. Murawski, K. Pelinovsky, E. N., The effect of random flow on solar acoustic waves, Astronomy and Astrophysics, 359(2), 2000, 759-765

 47. Murawski, K., Influence of coherent and random flows on the solar f-mode, Astrophysical Journal, 537(1), 2000, 495-502

 48. Murawski, K., Influence of a stochastic flow on acoustic waves, Acta Astronomica, 50(2), 2000, 269-277

 49. Murawski, K., Spectrum of a random f-mode and the SOHO/MDI data, Astronomy & Astrophysics, 358(1), 2000, 343-346

 50. Murawski, K. Diethelm, K., Randomly generated spectrum of the solar f-mode, Astronomy and Astrophysics, 358(2), 2000, 753-758

 51. Medrek, M. Murawski, K., Influence of turbulent energy spectra on damping and frequency reduction of the solar f-mode, Astrophysical Journal, 529(1), 2000, 548-553

 52. Medrek, M. Murawski, K. Roberts, B., Damping and frequency reduction of the f-mode due to turbulent motion in the solar convection zone, Astronomy and Astrophysics, 349(1), 1999, 312-316

 53. Murawski, K. Boice, D. C. Huebner, W. F. DeVore, C. R., Two-dimensional MHD simulations of the solar wind interaction with Comet Halley, Acta Astronomica, 48(4), 1998, 803-817

 54. Duvall, T. L. Kosovichev, A. G. Murawski, K., Random damping and frequency reduction of the solar f-mode, Astrophysical Journal, 505(1), 1998, L55-L58

 55. Murawski, K. Aschwanden, M. J. Smith, J. M., Impulsively generated MHD waves and their detectability in solar coronal loops, Solar Physics, 179(2), 1998, 313-326

 56. Nakariakov, V. M. Roberts, B. Murawski, K., Nonlinear coupling of MHD waves in inhomogeneous steady flows, Astronomy & Astrophysics, 332(2), 1998, 795-804

 57. Oliver, R. Murawski, K. Ballester, J. L., Numerical simulations of impulsively generated MHD waves in a potential coronal arcade, Astronomy and Astrophysics, 330(2), 1998, 726-738

 58. Murawski, K. Tanaka, T., Modern numerical schemes for solving magnetohydrodynamic equations, Astrophysics and Space Science, 254(2), 1997, 187-210

 59. Nakariakov, V. M. Roberts, B. Murawski, K., Alfven wave phase mixing as a source of fast magnetosonic waves, Solar Physics, 175(1), 1997, 93-105

 60. Tanaka, T. Murawski, K., Three-dimensional MHD simulation of the solar wind interaction with the ionosphere of Venus: Results of two-component reacting plasma simulation, Journal of Geophysical Research-Space Physics, 102(A9), 1997, 19805-19821

 61. Murawski, K. Steinolfson, R. S., Numerical simulations of mass loading in the solar wind interaction with Venus, Journal of Geophysical Research-Space Physics, 101(A2), 1996, 2547-2560


[ powrót do pełnej listy pracowników ]