lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Aktualności

Wykaz ćwiczeń na wystawę LHC

1.    **A1* Akcelerator LHC
2.    **A2* ATLAS
3.    **A3* ALICE
4.    **A4* CMS
5.    **A5* LHCb
6.    **A7* GRID

7.    **B1* LHC tłumaczony przy pomocy kulek
8.    **B2* elektryczność i magnetyzm od kuchni
9.    **B3* domowy pomiar prędkości światła (Wymaga kuchenki mikrofalowej (nie ma jej w wyposażeniu wystawy).
10.    **B4* domowy akcelerator (Wymaga starego monitora CRT)
11.    **B5* akcelerator piłeczek pingpongowych
12.    **B6* wiązka elektronów w lampie katodowej (Pokaz wymaga ciemni)
13.    **B7* elektryczne i magnetyczne zakrzywianie promieni katodowych(Pokaz wymaga ciemni)
14.    **B8* Mag-lev: lewitująca kolejka (Wymaga ciekłego azotu)
15.    **B9* nadprzewodnictwo (Wymaga ciekłego azotu)
16.    **B10* Model magnesu kwadrupolowego (wymaga przyciemnionego pomieszczenia)
17.    **C1* sprawdź jak jesteś napromieniowywany
18.    **C2* budowa detektora promieniowania kosmicznego (Maze)
19.    **C3* ściana mionowa (Nie wymaga obsługi)
20.    **C4* komora mgłowa chłodzona ciekłym azotem (Wymaga ciekłego azotu i zaciemnionego pomieszczenia)
21.    **C5* kosmofon (Wymaga tylko niewielkiego nadzoru)
22.    **C6* promieniowanie kosmiczne v.s. źródełko(Wymaga tylko niewielkiego nadzoru)
23.    **C7* przenikanie promieniowania przez materiały
24.    **C8* model obrazujący działanie detektora paskowego
25.    **C9* model pokazujący działanie detektora dryfowego
26.    **C10* Pomiar radonu w otoczeniu
27.    **C11* Badanie promieniowania gamma za pomocą detektora scyntylacyjnego
28.    **C12* Zbuduj sobie licznik Geigera