lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Fizyka doświadczalna

Fizyka doświadczalna

I. Opiekun specjalności

Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski


II. Sylwetka absolwenta

Studia na specjalności FIZYKA DOŚWIADCZALNA dają możliwość kształcenia ukierunkowanego na zdobycie umiejętności pracy doświadczalnej z użyciem najnowocześniejszych aparatur, technologii i technik pomiarowych.
Program zajęć zawiera dwa zasadnicze, współgrające elementy: solidne podstawy fizyki i matematyki zawarte w serii wykładów i konwersatoriów, oraz bogaty zestaw zajęć laboratoryjnych, pracowni informatycznych i elektronicznych.
Absolwent specjalności FIZYKA DOŚWIADCZALNA stanie się specjalistą w zakresie obsługi nowoczesnych aparatur, urządzeń pomiarowych sterowanych elektronicznie, oraz będzie w stanie efektywnie korzystać z metod komputerowej rejestracji i opracowania wyników pomiarów. Szczególny nacisk zostanie położony na kształcenie w zakresie fizyki współczesnej, w tym z zakresu nanotechnologii oraz spektroskopowych i dyfraktometrycznych metod badania ciał stałych. Absolwent specjalności FIZYKA DOŚWIADCZALNA zdobędzie gruntowną wiedzę o pracy z urządzeniami wykorzystującymi warunki próżniowe, w tym z urządzeniami ultra-wysokiej próżni (UHV). Zajęcia laboratoryjne prowadzone będą zarówno w specjalistycznych pracowniach dydaktycznych jak i w laboratoriach naukowych.
Umiejętności absolwentów pozwolą znaleźć zatrudnienie w laboratoriach, firmach informatycznych i innych w obszarze nowoczesnych technologii. Równocześnie absolwenci będą gruntowne przygotowani do kontynuacji nauki w formie studiów II-go stopnia.