lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Fizyka teoretyczna i astrofizyka

Fizyka teoretyczna i astrofizyka

I. Opiekun specjalności

prof. dr hab. Marek Rogatko


II. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki teoretycznej i astrofizyki. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych. Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych, a także będzie znał elementy programowania i posługiwania się różnymi technikami wspomagającymi prace fizyka i astrofizyka. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej.
Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w firmach wymagających ogólnego wykształcenia z fizyki będącej dobrą bazą do uzupełnienia, poprzez kursy specjalistyczne, umiejętności wymaganych przez pracodawcę.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich). W szczególności specjalizacja przygotowuje kandydatów na fizykę teoretyczną.
Licencjat w ramach specjalności ‘Fizyka teoretyczna i astrofizyka’ znacznie ułatwia dalsze kształcenie na studiach magisterskich w zakresie fizyki teoretycznej oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w kraju i za granicą.