lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Kierunki studiów

Kierunki studiów

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są:

- studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku fizyka techniczna na specjalnościach:

fizyka medyczna (od roku 2017/2018)
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe (od roku 2017/2018)

fizyka medyczna (od roku 2015/2016)
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe (od roku 2015/2016)

fizyka medyczna (od roku 2014/2015)
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe (od roku 2014/2015)

fizyka medyczna (od roku 2013/2014)
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe (od roku 2013/2014)

fizyka medyczna (od roku 2012/2013)
nowoczesne materiały i techniki pomiarowe (od roku 2012/2013)

fizyka medyczna (od roku 2011/2012)

nowoczesne materiały i techniki pomiarowe (od roku 2011/2012)

SYLLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów (od roku 2017/2018)

- studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów (od roku 2015/2016)

- studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów (od roku 2014/2015)- studia I stopnia na kierunku fizyka na specjalnościach:

fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2017/2018)
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2017/2018)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2017/2018)
fizyka doświadczalna (od roku 2017/2018)

fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2015/2016)
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2015/2016)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2015/2016)
fizyka doświadczalna (od roku 2015/2016)

fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2012/2013)
bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2012/2013)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2012/2013)
fizyka doświadczalna (od roku 2012/2013)

bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2009/2010)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2009/2010)
fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2009/2010)
fizyka doświadczalna (od roku 2009/2010)

SYLLABUS- studia II stopnia na kierunku fizyka na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2015/2016)
współczesna fizyka stosowana (od 2015/2016)

fizyka teoretyczna (od 2012/2013)
współczesna fizyka stosowana (od 2012/2013)

fizyka teoretyczna
współczesna fizyka stosowana

SYLLABUS- studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna (od roku 2017/2018)

- studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna (od roku 2015/2016)- studia III stopnia (Studia Doktoranckie)


- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Instytut Fizyki uczestniczy też w projekcie studiów utworzonych przez Wydziały przyrodnicze Uniwersytetu. Studia te pozwalają studentowi na swobodne korzystanie z wykładów, ćwiczeń i laboratoriów we wszystkich partycypujących Wydziałach, zgodnie w planem studiów opracowanym indywidualnie dla każdego studenta.


- archiwum (dawne kierunki)