lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci

Kandydaci

Fizyka była w grupie pierwszych przedmiotów, wykładanych bezpośrednio po powstaniu UMCS. W tym znaczeniu kierunek nasz jest „stary”. Instytut Fizyki jest jednak zdecydowanie młody, ze względu na naszych studentów, twórczych oraz pełnych radości i entuzjazmu. Zapraszamy do ich grona!