lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Studia inżynierskie

Studia inżynierskie


Oferujemy studia inżynierskie w zakresie fizyki technicznej oraz inżynierii nowoczesnych materiałów.


FIZYKA TECHNICZNA

     Studia na kierunku "Fizyka techniczna" trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera fizyki technicznej w zakresie jednej z dwu specjalności "Fizyka medyczna" lub "Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe".

     Zajęcia na 1 roku studiów są jednakowe dla obydwu specjalności, wybór następuje po 1 roku.

Uchwała Senatu UMCS  w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów "Fizyka techniczna" 


Specjalności:

    - Fizyka medyczna
    - Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Program studiów

Syllabus

Kwalifikacje absolwentaINŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

     Studia na kierunku "Inżynieria nowoczesnych materiałów" trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia np. fizyka, fizyka techniczna na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

Program studiów