lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » LHC

LHCW dniach 9-17 maja 2009 r. w Bibliotece Głównej (Muzeum UMCS) zorganizowana została wystawa poświęcona Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów (LHC) z CERN. O eksperymentach prezentowanych na wystawie  opowiadali pracownicy Instytutu Fizyki UMCS oraz doktoranci i studenci kierunków fizyka i chemia.


                                                       Bożena Jasińska