lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pokazy z Fizyki

Pokazy z Fizyki

Corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują "Pokazy z Fizyki" dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, głównie z regionu lubelskiego. Inicjatorem pokazów był profesor Wacław Staszewski. Ideą "Pokazów z Fizyki" jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących młodzież eksperymentów fizycznych.
Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Corocznie, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką odwiedza Instytut Fizyki ponad 20 tys. młodzieży.

Poniżej prezentujemy tematykę ostatnich pokazów:

 • (1997) 38 Pokazy z Fizyki: przemiany energii, akustyka, ciecze i gazy, panta rhei.
 • (1998) 39 Pokazy z Fizyki: pojęcia fizyczne w języku potocznym, fale elektromagnetyczne, detekcja promieniowania jądrowego, zjawiska optyczne.
 • (1999) 40 Pokazy z Fizyki: ekologiczne eksperymenty z fizyki, zasady dynamiki, termodynamika, zjawiska jonizacyjne.
 • (2000) 41 Pokazy z Fizyki: Max Planck - 100 lat kwantów, akustyka, rezonans, elektromagnetyzm.
 • (2001) 42 Pokazy z Fizyki: próżnia, fizyka cieczy, natura światła, elektrostatyka.
 • (2002) 43 Pokazy z Fizyki: dynamika ruchu postępowego i obrotowego, prawa fizyki w świecie zabawek, w niskich i wysokich temperaturach, czy te oczy mogą kłamać?
 • (2003) 44 Pokazy z Fizyki: prąd elektryczny, akustyka, masy duże, mniejsze, najmniejsze - spektrometria mas, echo i pogłos, domowe laboratorium.
 • (2004) 45 Pokazy z Fizyki: termodynamika, elektromagnetyzm, barwy światła, w świecie atomu.
 • (2005) 46 Pokazy z Fizyki: ciecze i gazy, elektrostatyka, natura nie znosi próżni, dynamika ruchu obrotowego.
 • (2006) 47 Pokazy z Fizyki: rezonans, w niskich i wysokich temperaturach, zjawiska optyczne, poprzez zabawę do fizyki
 • (2007) 48 Pokazy z Fizyki: mechanika, prąd elektryczny, termodynamika, fizyka latania.
 • (2008) 49 Pokazy z Fizyki: elektromagnetyzm, promieniotwórczość, źródła światła i optyka, formy energii.
 • (2009) 50 Pokazy z Fizyki: akustyka, elektrostatyka, fizyka płynów, drgania i fale.
 • (2010) 51 Pokazy z Fizyki: zagrajmy w zimno - ciepło, poprzez zabawę do praw fizyki, dynamika ruchu obrotowego, zjawiska optyczne - widzenie
 • (2011) 52 Pokazy z Fizyki: promieniowanie i promieniotwórczość, prąd elektryczny, fizyka latania, rezonanse
 • (2012) 53 Pokazy z Fizyki: elektromagnetyzm, fizyka cieczy, fizyka ludzkiego ciała, optyka codzienna
 • (2013) 54 Pokazy z Fizyki: elektrostatyka, niskie i wysokie ciśnienie, akustyka, mechanika
 • (2014) 55 Pokazy z Fizyki: poprzez zabawę do praw fizyki, drgania i fale, a jednak się kręci, temperatura i efekty cieplne
 • (2015) 56 Pokazy z Fizyki: prąd elektryczny, promieniotwórczość, fizyka latania, światło i oko
 • (2016) 57 Pokazy z Fizyki: elektromagnetyzm, rezonanse, fizyka ludzkiego ciała, ciecze
 • (2017) 58 Pokazy z Fizyki: elektrostatyka, mechanika, akustyka, wiek jądra atomowegoZapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pokazach.
Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji udziela mgr Piotr Staszewski